Sii­ka­joen val­tuus­to hy­väk­syi kol­mi­sen­kym­men­tä uutta voi­ma­laa Ka­si­tien varteen äänin 12–7

Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaava on hyväksytty Siikajoen valtuustossa. Voimalat tulevat Kasitien molemmin puolin ja näkynevät muun muassa Hummastinjärvelle.
Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaava on hyväksytty Siikajoen valtuustossa. Voimalat tulevat Kasitien molemmin puolin ja näkynevät muun muassa Hummastinjärvelle.

Revonlahden länsipuolelle tulee kolmisenkymmentä tuulivoimalaa kahden puolen Kasitietä Kangastuulen saatua osayleiskaavan läpi Siikajoen valtuustossa.

Siikajoen kunnanvaltuusto joutui äänestämään kolmesti Kangastuulen tuulivoimapuistoa koskevissa asioissa. Hanketta ei pantu jäihin odottelemaan haittaselvitysten valmistumista.

Hanketta vastaan harasi valtuutettu Jari Ojala (ps), joka esitti tuulivoimalahankkeiden keskeyttämistä terveysvaikutusten selvittämisen ajaksi. Hän oli tehnyt asiasta valtuustoaloitteen viime joulukuussa.

Myöhemmin Riitta-Liisa Salmenkangas esitti kaavan jättämistä pöydälle. Jari Ojala kannatti. Äänestyksessä 13 kannatti asian käsittelyn jatkamista.

Kaavaa käsiteltäessä Ojala esitti sen hylkäämistä. Risto Niemelä kannatti häntä. Kaava hyväksyttiin kunnanhallituksen esittämässä muodossa äänin 12–7 yhden äänestäessä tyhjää.

Kaavan hyväksymisen puolesta äänestivät Erik Ekman, Sauli Kallio, Tuomas Ketola, Mikko Kinnunen, Vesa Koskela, Kauko Lehto, Minna Luoma, Aila Mäkisalo, Ilkka Nieminen, Raine Niinimaa, Sami Nyman ja Kaisa Ranta. Juhani Yrjänä äänesti tyhjää.