Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Siikajoen kunta
Pöyryn kosken ennallistamiseen olisi mahdollista saada tukea – nyt kaivataan paikallisten mielipiteitä ja aloitteellisuutta

Pöyryn kosken en­nal­lis­ta­mi­seen olisi mah­dol­lis­ta saada tukea – nyt kai­va­taan pai­kal­lis­ten mie­li­pi­tei­tä ja aloit­teel­li­suut­ta

11.06.2021 09:14
Tilaajille
Pidetään koko kunta elinvoimaisena!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­de­tään koko kunta elin­voi­mai­se­na!

30.01.2021 09:00
Tilaajille
Kuntapolitiikan poisjättävä Päivi Eskola: Aivan turhaa mollausta ilmassa

Kun­ta­po­li­tii­kan pois­jät­tä­vä Päivi Eskola: Aivan turhaa mol­laus­ta ilmassa

18.01.2021 07:00
Tilaajille
Raahessa ahkerimmat äänestäjät olivat Tikkalan alueella

Raa­hes­sa ah­ke­rim­mat ää­nes­tä­jät olivat Tik­ka­lan alueel­la

29.01.2018 12:33
Sauli Niinistö oli suosituin seutukunnan kaikissa kunnissa

Sauli Nii­nis­tö oli suo­si­tuin seu­tu­kun­nan kai­kis­sa kun­nis­sa

29.01.2018 10:21
Koululaisia kuljettanut linja-auto ajautui penkkaan Siikajoella

Kou­lu­lai­sia kul­jet­ta­nut lin­ja-au­to ajautui penk­kaan Sii­ka­joel­la

24.01.2018 10:57
"Hyvä pappa ja hyvä Pentti!" – Siikajoen köpöjen peleissä tärkeintä on hiki ja yhdessäolo

"Hyvä pappa ja hyvä Pent­ti!" – Sii­ka­joen köpöjen pe­leis­sä tär­kein­tä on hiki ja yh­des­säo­lo

20.01.2018 20:00
Henkilötodistus pitää olla mukana ennen kuin saa äänestyslipun

Hen­ki­lö­to­dis­tus pitää olla mukana ennen kuin saa ää­nes­tys­li­pun

19.01.2018 10:23

Lu­ki­jal­ta: Mitä sii­ka­jo­ki­set saavat tai eivät saa so­te­so­pan jäl­keen?

18.01.2018 08:18
Saarikosken ihme: Kylä, jolla on kaunis maisematie, profiloituu luonnonmetsiin

Saa­ri­kos­ken ihme: Kylä, jolla on kaunis mai­se­ma­tie, pro­fi­loi­tuu luon­non­met­siin

10.01.2018 10:00
Ruukkiin rakennetaan uusi Sale-myymälä ensi vuonna

Ruuk­kiin ra­ken­ne­taan uusi Sa­le-myy­mä­lä ensi vuonna

20.12.2017 11:30
Raahessa ja Siikajoella sattui neljä kolaria parissa tunnissa

Raa­hes­sa ja Sii­ka­joel­la sattui neljä kolaria parissa tun­nis­sa

12.12.2017 17:39
Vaakuna on muutakin kuin pölyttyvä standaari: se on jäänne ritariajan taisteluista

Vaakuna on muu­ta­kin kuin pö­lyt­ty­vä stan­daa­ri: se on jäänne ri­ta­ria­jan tais­te­luis­ta

06.12.2017 13:00
Jarmo Reposelle Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki – Katso myös muut seutukunnan kunniamerkin saajat

Jarmo Re­po­sel­le Suomen Val­koi­sen Ruusun I luokan ri­ta­ri­merk­ki – Katso myös muut seu­tu­kun­nan kun­nia­mer­kin saajat

03.12.2017 21:00

Re­von­lah­ti juhlii pyö­rä­tei­tään lyh­ty­kul­kuees­sa

26.11.2017 09:00
Kiinteistöjen verotus kiristyy Siikajoella piirun verran

Kiin­teis­tö­jen verotus ki­ris­tyy Sii­ka­joel­la piirun verran

10.11.2017 17:00
Siikajoen valtuusto hyväksyi kolmisenkymmentä uutta voimalaa Kasitien varteen äänin 12–7

Sii­ka­joen val­tuus­to hy­väk­syi kol­mi­sen­kym­men­tä uutta voi­ma­laa Ka­si­tien varteen äänin 12–7

10.11.2017 13:10
Kunnat keräävät jo nyt kiinteistöveroja enemmän kuin yhteisöveroja

Kunnat ke­rää­vät jo nyt kiin­teis­tö­ve­ro­ja enemmän kuin yh­tei­sö­ve­ro­ja

08.11.2017 09:00
Tuulivoimaloiden kiinteistövero tuo merkittävät lisätulot

Tuu­li­voi­ma­loi­den kiin­teis­tö­ve­ro tuo mer­kit­tä­vät li­sä­tu­lot

30.10.2017 10:00
Tietyöt jatkuvat 8-tiellä ensi vuonna

Tietyöt jat­ku­vat 8-tiel­lä ensi vuonna

19.10.2017 14:00