Kuntavaalit 2021
Viimeisin 4 tuntia

On­nit­te­lu­vies­te­jä tulvii – "Toivon val­tuus­toon tulevan po­ruk­kaa, että pää­sem­me kes­kus­te­le­maan asiois­ta"

10:00
Tilaajille

Takala on Py­hä­joen ää­ni­ku­nin­gas

09:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Kun­ta­vaa­lien äänet on nyt tar­kas­tet­tu Raa­hes­sa

15.06.2021 19:00
Tilaajille
Viikko

RS kysyy: Mitä mieltä vaa­li­tu­lok­ses­ta?

14.06.2021 08:00 3

Sii­ka­joen val­tuus­toon 15 uutta val­tuu­tet­tua – Kes­kus­tan eh­dok­kaa­na ollut Markus Kuo­te­sa­ho­kin pon­kai­si val­tuus­toon

13.06.2021 22:51 1
Tilaajille

Py­hä­joel­la kes­kus­tal­ta vähenee kaksi paik­kaa, pe­rus­suo­ma­lai­set saivat kolme paikkaa

13.06.2021 22:43
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­val­vo­jai­sis­sa ki­lis­tel­lään shamp­pan­ja­la­se­ja: "Ilon ja onnen päivä"

13.06.2021 21:45 1
Tilaajille

Ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus laski Raahen seu­tu­kun­nan kun­nis­sa

13.06.2021 21:22
Tilaajille

Seuraa ään­ten­las­ken­nan ke­hit­ty­mis­tä Raahen Seudun tu­los­pal­ve­lus­ta

13.06.2021 19:27

Py­hä­joel­la toi­vo­taan ta­sa­puo­li­suut­ta – "Niin van­huk­sil­le, nuo­ril­le kuin per­heel­li­sil­le­kin"

13.06.2021 17:08
Tilaajille

Raa­hes­sa ää­nes­tys­pai­koil­la kävi ää­nes­tä­jiä sun­nun­tai­na ta­sai­seen tahtiin

13.06.2021 17:36
Tilaajille

Raahen Seutu seuraa vaaleja ver­kos­sa

12.06.2021 14:59

Tytti Tup­pu­rai­nen: El­vy­tys­pa­ket­ti lisää ky­syn­tää suo­ma­lai­sel­le osaa­mi­sel­le.

11.06.2021 17:00 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

En­nak­ko­ää­nes­tys päät­tyi, kol­mas­osa ää­nes­tä­nyt en­nak­koon

09.06.2021 10:26
Tilaajille

Ym­pä­ris­tö­ver­kos­to saa Py­hä­joen vaa­li­eh­dok­kail­ta hyvän vas­taa­no­ton, kus­tan­nuk­set kui­ten­kin mie­ti­tyt­tä­vät

09.06.2021 09:00
Tilaajille

Vaa­li­mai­nok­sia sot­ket­tu myös Raa­hes­sa – "Ei ole ai­kai­sem­min ollut tässä mit­ta­kaa­vas­sa"

06.06.2021 16:00 1
Tilaajille

Ulkona ja ihmisiä ta­paa­mas­sa – Vaa­li­työs­sä on vihdoin päästy pe­rin­tei­siin kei­noi­hin

06.06.2021 12:00
Tilaajille

3 533 raa­he­lais­ta on käynyt an­ta­mas­sa äänensä en­nak­koon

03.06.2021 10:18
Tilaajille

Matka alkoi vuo­si­kym­me­niä sitten, mutta tänä vuonna se päättyy – "Tunnen ihan to­sis­saan, että olen osani tehnyt"

02.06.2021 08:30
Tilaajille

Me ky­syim­me ja lukijat vas­ta­si­vat: Kou­lu­asiat pu­hut­ta­vat eniten

02.06.2021 07:00
Tilaajille