Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kuntavaalit 2021
Hanna-Leena Mattila sijoitti yli 1 600 euroa omaan kuntavaalikampanjaansa

Han­na-Lee­na Mattila si­joit­ti yli 1 600 euroa omaan kun­ta­vaa­li­kam­pan­jaan­sa

31.08.2021 19:00
Tilaajille
Seppo Sorvari on toiminut Vihreiden vaikuttajana valtakunnallisellakin tasolla, mutta nyt hän on luvannut keskittyä Raaheen: "Kun tuli kansalaisilta luottamus, se täytyy priorisoida"

Seppo Sorvari on toi­mi­nut Vih­rei­den vai­kut­ta­ja­na val­ta­kun­nal­li­sel­la­kin ta­sol­la, mutta nyt hän on lu­van­nut kes­kit­tyä Raa­heen: "Kun tuli kan­sa­lai­sil­ta luot­ta­mus, se täytyy prio­ri­soi­da"

30.06.2021 08:00
Tilaajille
Onnitteluviestejä tulvii – "Toivon valtuustoon tulevan porukkaa, että pääsemme keskustelemaan asioista"

On­nit­te­lu­vies­te­jä tulvii – "Toivon val­tuus­toon tulevan po­ruk­kaa, että pää­sem­me kes­kus­te­le­maan asiois­ta"

16.06.2021 10:00
Tilaajille
Takala on Pyhäjoen äänikuningas

Takala on Py­hä­joen ää­ni­ku­nin­gas

16.06.2021 09:00
Tilaajille
Kuntavaalien äänet on nyt tarkastettu Raahessa

Kun­ta­vaa­lien äänet on nyt tar­kas­tet­tu Raa­hes­sa

15.06.2021 19:00
Tilaajille
RS kysyy: Mitä mieltä vaalituloksesta?

RS kysyy: Mitä mieltä vaa­li­tu­lok­ses­ta?

14.06.2021 08:00 3
Siikajoen valtuustoon 15 uutta valtuutettua – Keskustan ehdokkaana ollut Markus Kuotesahokin ponkaisi valtuustoon

Sii­ka­joen val­tuus­toon 15 uutta val­tuu­tet­tua – Kes­kus­tan eh­dok­kaa­na ollut Markus Kuo­te­sa­ho­kin pon­kai­si val­tuus­toon

13.06.2021 22:51 1
Tilaajille
Pyhäjoella keskustalta vähenee kaksi paikkaa, perussuomalaiset saivat kolme paikkaa

Py­hä­joel­la kes­kus­tal­ta vähenee kaksi paik­kaa, pe­rus­suo­ma­lai­set saivat kolme paikkaa

13.06.2021 22:43
Tilaajille
Perussuomalaisten vaalivalvojaisissa kilistellään shamppanjalaseja: "Ilon ja onnen päivä"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­val­vo­jai­sis­sa ki­lis­tel­lään shamp­pan­ja­la­se­ja: "Ilon ja onnen päivä"

13.06.2021 21:45 1
Tilaajille
Äänestysaktiivisuus laski Raahen seutukunnan kunnissa

Ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus laski Raahen seu­tu­kun­nan kun­nis­sa

13.06.2021 21:22
Tilaajille
Seuraa ääntenlaskennan kehittymistä Raahen Seudun tulospalvelusta

Seuraa ään­ten­las­ken­nan ke­hit­ty­mis­tä Raahen Seudun tu­los­pal­ve­lus­ta

13.06.2021 19:27
Pyhäjoella toivotaan tasapuolisuutta – "Niin vanhuksille, nuorille kuin perheellisillekin"

Py­hä­joel­la toi­vo­taan ta­sa­puo­li­suut­ta – "Niin van­huk­sil­le, nuo­ril­le kuin per­heel­li­sil­le­kin"

13.06.2021 17:08
Tilaajille
Raahessa äänestyspaikoilla kävi äänestäjiä sunnuntaina tasaiseen tahtiin

Raa­hes­sa ää­nes­tys­pai­koil­la kävi ää­nes­tä­jiä sun­nun­tai­na ta­sai­seen tahtiin

13.06.2021 17:36
Tilaajille
Raahen Seutu seuraa vaaleja verkossa

Raahen Seutu seuraa vaaleja ver­kos­sa

12.06.2021 14:59
Tytti Tuppurainen: Elvytyspaketti lisää kysyntää suomalaiselle osaamiselle.

Tytti Tup­pu­rai­nen: El­vy­tys­pa­ket­ti lisää ky­syn­tää suo­ma­lai­sel­le osaa­mi­sel­le.

11.06.2021 17:00 2
Tilaajille
Ennakkoäänestys päättyi, kolmasosa äänestänyt ennakkoon

En­nak­koää­nes­tys päät­tyi, kol­ma­so­sa ää­nes­tä­nyt en­nak­koon

09.06.2021 10:26
Tilaajille
Ympäristöverkosto saa Pyhäjoen vaaliehdokkailta hyvän vastaanoton, kustannukset kuitenkin mietityttävät

Ym­pä­ris­tö­ver­kos­to saa Py­hä­joen vaa­lieh­dok­kail­ta hyvän vas­taa­no­ton, kus­tan­nuk­set kui­ten­kin mie­ti­tyt­tä­vät

09.06.2021 09:00
Tilaajille
Vaalimainoksia sotkettu myös Raahessa – "Ei ole aikaisemmin ollut tässä mittakaavassa"

Vaa­li­mai­nok­sia sot­ket­tu myös Raa­hes­sa – "Ei ole ai­kai­sem­min ollut tässä mit­ta­kaa­vas­sa"

06.06.2021 16:00 1
Tilaajille
Ulkona ja ihmisiä tapaamassa – Vaalityössä on vihdoin päästy perinteisiin keinoihin

Ulkona ja ihmisiä ta­paa­mas­sa – Vaa­li­työs­sä on vihdoin päästy pe­rin­tei­siin kei­noi­hin

06.06.2021 12:00
Tilaajille
3 533 raahelaista on käynyt antamassa äänensä ennakkoon

3 533 raa­he­lais­ta on käynyt an­ta­mas­sa äänensä en­nak­koon

03.06.2021 10:18
Tilaajille