Kuntavaalit 2021
Viimeisin 12 tuntia
Läheppä ehdolle
Mielipide Jaakko Ukkola

Läheppä ehdolle

13.04.2021 22:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Äänestyspaikat on vahvistettu Siikajoella

Ää­nes­tys­pai­kat on vah­vis­tet­tu Sii­ka­joel­la

06.04.2021 18:15
Tilaajille
Katso kaikki Raahen kuntavaaliehdokkaat täältä

Katso kaikki Raahen kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat täältä

11.03.2021 19:31 2
Tilaajille
Siikajoella ehdokkaita selvästi vähemmän kuin edellisvaaleissa: katso nimilista täältä

Sii­ka­joel­la eh­dok­kai­ta sel­väs­ti vä­hem­män kuin edel­lis­vaa­leis­sa: katso ni­mi­lis­ta täältä

11.03.2021 19:30
Tilaajille
Pyhäjoella kuntapäättäjäksi mielii 43 ehdokasta – tässä he ovat

Py­hä­joel­la kun­ta­päät­tä­jäk­si mielii 43 eh­do­kas­ta – tässä he ovat

11.03.2021 19:28
Tilaajille
Vaalien siirtämistä pidetään oikeana päätöksenä demokratian ja turvallisuuden kannalta – Kritiikkiäkin kuuluu etenkin perussuomalaisten joukoista

Vaalien siir­tä­mis­tä pi­de­tään oikeana pää­tök­se­nä de­mo­kra­tian ja tur­val­li­suu­den kan­nal­ta – Kri­tiik­kiä­kin kuuluu etenkin pe­rus­suo­ma­lais­ten jou­kois­ta

10.03.2021 08:00 1
Tilaajille
Vaaleja siirrettiin, entä sitten?
Kolumni Toni Länkinen

Vaaleja siir­ret­tiin, entä sitten?

10.03.2021 06:00 2
Tilaajille
Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle, ennakkoäänestysaika pitenee kahteen viikkoon – "Riski vaalien epäonnistumiselle huhtikuun puolivälissä on liian suuri"

Kun­ta­vaa­lit siir­ty­vät ke­sä­kuul­le, en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­ka pitenee kahteen viik­koon – "Riski vaalien epä­on­nis­tu­mi­sel­le huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä on liian suuri"

06.03.2021 15:14
Tilaajille
Markus Kuotesaho lähtee ehdolle kuntavaaleihin: Näissä vaaleissa hän on mukana puolueen listalla

Markus Kuo­te­sa­ho lähtee ehdolle kun­ta­vaa­lei­hin: Näissä vaa­leis­sa hän on mukana puo­lueen lis­tal­la

26.02.2021 09:00 1
Tilaajille
Vaalipaneeli alkaa kello 17.30  – pääset mukaan tästä jutusta

Vaa­li­pa­nee­li alkaa kello 17.30 – pääset mukaan tästä jutusta

25.02.2021 17:15 1
Torstain vaalipaneelissa puhutaan vetovoimasta

Tors­tain vaa­li­pa­nee­lis­sa pu­hu­taan ve­to­voi­mas­ta

23.02.2021 16:00 1
Pyhäjoen listoille on saatu uusia nimiä

Py­hä­joen lis­toil­le on saatu uusia nimiä

20.02.2021 12:00
Tilaajille
Katso mitä uusia nimiä puolueet ovat saaneet ehdokaslistoilleen Raahessa - Larikka päättää aktiiviuransa kuntapäättäjänä

Katso mitä uusia nimiä puo­lueet ovat saaneet eh­do­kas­lis­toil­leen Raa­hes­sa - Larikka päättää ak­tii­vi­uran­sa kun­ta­päät­tä­jä­nä

17.02.2021 08:00
Tilaajille
Nettigallup: Kuntavaalien ajankohta herättää eripuraa – Mitä mieltä sinä olet, tulisiko vaalit siirtää?

Net­ti­gal­lup: Kun­ta­vaa­lien ajan­koh­ta he­rät­tää eri­pu­raa – Mitä mieltä sinä olet, tu­li­si­ko vaalit siir­tää?

12.02.2021 12:00 1
Vaaleihin tulossa uusia ohjeita

Vaa­lei­hin tulossa uusia ohjeita

06.02.2021 12:59
Tilaajille
Nyt pitää puhua kuntien tehtävistä
Pääkirjoitus Nina Tuomikoski

Nyt pitää puhua kuntien teh­tä­vis­tä

05.02.2021 06:30
Tilaajille
Kuntapolitiikan poisjättävä Päivi Eskola: Aivan turhaa mollausta ilmassa

Kun­ta­po­li­tii­kan pois­jät­tä­vä Päivi Eskola: Aivan turhaa mol­laus­ta ilmassa

18.01.2021 07:00
Tilaajille
Vetovoima on Pyhäjoen kunnan suurin haaste

Ve­to­voi­ma on Py­hä­joen kunnan suurin haaste

15.01.2021 08:00 1
Tilaajille
Katso ketkä ovat jo asettuneet ehdokkaiksi Raahen kuntavaaleissa ja ketkä eivät - Pekka Poukkulan nimi ei ole ehdokaslistalla

Katso ketkä ovat jo aset­tu­neet eh­dok­kaik­si Raahen kun­ta­vaa­leis­sa ja ketkä eivät - Pekka Pouk­ku­lan nimi ei ole eh­do­kas­lis­tal­la

11.01.2021 06:00 4
Tilaajille
Myllymäeltä tiukka päätös -  "Kannan tällä lopettamispäätökselläni sitä kuuluisaa poliittista vastuuta"

Myl­ly­mäel­tä tiukka päätös - "Kannan tällä lo­pet­ta­mis­pää­tök­sel­lä­ni sitä kuu­lui­saa po­liit­tis­ta vas­tuu­ta"

02.12.2020 11:16 4
Tilaajille