Siikajoki
Leppiksen ketjussa jo 20 sairastunutta ja noin 200 altistunutta – Siikajoella kolme uutta joukkoaltistumista

Lep­pik­sen ket­jus­sa jo 20 sai­ras­tu­nut­ta ja noin 200 al­tis­tu­nut­ta – Sii­ka­joel­la kolme uutta jouk­ko­al­tis­tu­mis­ta

28.09.2021 08:07
Sudet tappoivat Paavolassa neljä lemmikkilammasta talon viereisessä rannassa – maaseutuasiamies toivoo, että susitilanteeseen herättäisiin

Sudet tap­poi­vat Paa­vo­las­sa neljä lem­mik­ki­lam­mas­ta talon vie­rei­ses­sä ran­nas­sa – maa­seu­tua­sia­mies toivoo, että su­si­ti­lan­tee­seen he­rät­täi­siin

24.09.2021 16:29 1
Tilaajille
Tonttien hinnat puhuttaa Siikajoella kuntapäättäjiä – Meijerinsaaren tontit on nyt hinnoiteltu, Matti Toppila veti  tarjoukset pois

Tont­tien hinnat pu­hut­taa Sii­ka­joel­la kun­ta­päät­tä­jiä – Mei­je­rin­saa­ren tontit on nyt hin­noi­tel­tu, Matti Toppila veti tar­jouk­set pois

17.09.2021 07:59
Tilaajille
Siikajoen kunta sai 123 vastausta koirapuiston tarpeellisuudesta tehtyyn kyselyyn – Ruukin koirapuiston toteutusta esitetään ensi vuoden budjettiin

Sii­ka­joen kunta sai 123 vas­taus­ta koi­ra­puis­ton tar­peel­li­suu­des­ta tehtyyn ky­se­lyyn – Ruukin koi­ra­puis­ton to­teu­tus­ta esi­te­tään ensi vuoden bud­jet­tiin

13.09.2021 13:30 2
Tilaajille
Frozen-rekalla voitto Ruukkiin – Team Juntuselle hakeautosarjassa pronssia

Fro­zen-re­kal­la voitto Ruuk­kiin – Team Jun­tu­sel­le ha­keau­to­sar­jas­sa prons­sia

18.08.2021 12:47 3
Tilaajille
Aloite Siikajoen vesiensuojelun tilasta

Aloite Sii­ka­joen ve­sien­suo­je­lun tilasta

18.08.2021 10:46
Tilaajille
Pöyryn kosken ennallistamiseen olisi mahdollista saada tukea – nyt kaivataan paikallisten mielipiteitä ja aloitteellisuutta

Pöyryn kosken en­nal­lis­ta­mi­seen olisi mah­dol­lis­ta saada tukea – nyt kai­va­taan pai­kal­lis­ten mie­li­pi­tei­tä ja aloit­teel­li­suut­ta

11.06.2021 09:14
Tilaajille
Ruukista helmikuussa kadonnut löytyi kuolleena

Ruu­kis­ta hel­mi­kuus­sa ka­don­nut löytyi kuol­lee­na

01.06.2021 11:41
Tilaajille
Siikajoen kunnalle jatkoavustus Lysti liikkua -hankkeelle – kohderyhmänä varhaiskasvatus ja esiopetus

Sii­ka­joen kun­nal­le jat­ko­avus­tus Lysti liikkua -hank­keel­le – koh­de­ryh­mä­nä var­hais­kas­va­tus ja esi­ope­tus

16.03.2021 16:00
Raahen seudulla on Aila-myrskyn jäljiltä vielä lukuisia sähköttömiä talouksia

Raahen seu­dul­la on Ai­la-myrs­kyn jäl­jil­tä vielä lu­kui­sia säh­köt­tö­miä ta­louk­sia

17.09.2020 16:36
Tilaajille
Saarikosken ihme: Kylä, jolla on kaunis maisematie, profiloituu luonnonmetsiin

Saa­ri­kos­ken ihme: Kylä, jolla on kaunis mai­se­ma­tie, pro­fi­loi­tuu luon­non­met­siin

10.01.2018 10:00
Ruukkiin rakennetaan uusi Sale-myymälä ensi vuonna

Ruuk­kiin ra­ken­ne­taan uusi Sa­le-myy­mä­lä ensi vuonna

20.12.2017 11:30
Pikapuhelu: Siikajoella halutaan välittää entistä enemmän

Pi­ka­pu­he­lu: Sii­ka­joel­la ha­lu­taan vä­lit­tää entistä enemmän

14.12.2017 18:30
Vaakuna on muutakin kuin pölyttyvä standaari: se on jäänne ritariajan taisteluista

Vaakuna on muu­ta­kin kuin pö­lyt­ty­vä stan­daa­ri: se on jäänne ri­ta­ria­jan tais­te­luis­ta

06.12.2017 13:00

Re­von­lah­ti juhlii pyö­rä­tei­tään lyh­ty­kul­kuees­sa

26.11.2017 09:00
Tolpat on, valoja ei – ohituskaistan valoja odotellaan

Tolpat on, valoja ei – ohi­tus­kais­tan valoja odo­tel­laan

17.11.2017 11:00
Siikajoen valtuusto hyväksyi kolmisenkymmentä uutta voimalaa Kasitien varteen äänin 12–7

Sii­ka­joen val­tuus­to hy­väk­syi kol­mi­sen­kym­men­tä uutta voi­ma­laa Ka­si­tien varteen äänin 12–7

10.11.2017 13:10
Raahen Kauppakamariosasto esittää Revonlahdelle ohituskaistaparin suunnittelua

Raahen Kaup­pa­ka­ma­rio­sas­to esittää Re­von­lah­del­le ohi­tus­kais­ta­pa­rin suun­nit­te­lua

17.10.2017 13:51
Kasitien kehittäminen on alueen kuntien yhteinen asia

Ka­si­tien ke­hit­tä­mi­nen on alueen kuntien yh­tei­nen asia

06.10.2017 09:00

Sii­ka­jo­ki: Ruukin ja Sii­ka­joen­ky­län ter­veys­pal­ve­lut säi­ly­tet­tä­vä

27.09.2017 18:45