Sii­ka­jo­ki: Ruukin ja Sii­ka­joen­ky­län ter­veys­pal­ve­lut säi­ly­tet­tä­vä

Siikajoen kunnan mielestä Siikajoenkylällä pitää tarjota vastaisuudessakin hoitajan vastaanotto, neuvola, suun terveydenhoitoa ja palveluasumista. Lisäksi Ruukissa tulee säilyttää hyvinvointikeskus tai -asema.

Siikajoki lähetti kantansa Pohjois-Pohjanmaan sote-uudistusta valmistelevan Popster-hankkeen loppuraporttiin. Raportissa hahmotellaan suuntaviivoja soten jatkovalmistelulle osana maakuntauudistusta.