Tilaajille

Si­nus­ta­ko kier­tä­vä per­he­hoi­ta­ja? Raahen seu­dul­le aletaan kou­lut­taa kier­tä­viä per­he­hoi­ta­jia

Nyt on ilouutinen yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien omaishoitajille, joista osalla on ollut vaikeuksia pitää heille kuuluvia lakisääteisiä vapaitaan. Kiertävä perhehoitaja alkaa kiertää tuuraamassa vapaapäivää pitäviä omaishoitajia, kunhan perhehoitajia ensin valmennetaan tehtäviinsä.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi joulukuun kokouksessaan kiertävän lyhytaikaisen perhehoitajan palkkiot ikääntyneiden palvelujen puolella.

Kiertävän perhehoitajan palveluita ovat kaivanneet erityisesti omaishoitajat, jotka eivät pysty pitämään lakisääteisiä vapaitaan sen johdosta, että ikääntynyt hoidettava ei suostu tai pysty lähtemään kotoansa hänelle osoitettuun vuorohoitopaikkaan.