Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ikäihmiset
Lämmintä joulumieltä ikäihmisille – Joulupostikampanja on alkanut

Läm­min­tä jou­lu­miel­tä ikä­ih­mi­sil­le – Jou­lu­pos­ti­kam­pan­ja on alkanut

14.11.2023 17:00
Tilaajille
Pohteella ikäihmiset saavat sosiaalipalveluja lain määräämässä ajassa

Poh­teel­la ikä­ih­mi­set saavat so­siaa­li­pal­ve­lu­ja lain mää­rää­mäs­sä ajassa

05.09.2023 18:00
Politiikka jätetään senioritansseissa narikkaan – Leena Sippola: "Täällä puolueet eivät tanssi, vaan me tanssitaan"

Po­li­tiik­ka jä­te­tään se­nio­ri­tans­seis­sa na­rik­kaan – Leena Sip­po­la: "Täällä puo­lueet eivät tanssi, vaan me tans­si­taan"

05.04.2023 13:00 1
Tilaajille
Ikäihmisten asumista kotona alettaneen helpottaa uudella tavalla Siikajoella: yli 80-vuotiaat saamassa aurauspalvelua

Ikä­ih­mis­ten asu­mis­ta kotona alet­ta­neen hel­pot­taa uudella tavalla Sii­ka­joel­la: yli 80-vuo­tiaat saa­mas­sa au­raus­pal­ve­lua

29.01.2023 16:00 1
Tilaajille
Siikajoki kaipaa halko-osuuskuntaa auttamaan vähävaraisten ja huonokuntoisten polttopuun saantia

Sii­ka­jo­ki kaipaa hal­ko-osuus­kun­taa aut­ta­maan vä­hä­va­rais­ten ja huo­no­kun­tois­ten polt­to­puun saantia

28.01.2023 14:00
Tilaajille
Siikajoella keskustellaan Siikapirtin tulevaisuudesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sii­ka­joel­la kes­kus­tel­laan Sii­ka­pir­tin tu­le­vai­suu­des­ta

24.01.2023 10:22
Tilaajille
Joka viides kutsutuista ei tullut aikuisneuvolaan, vaikka se tarjoaa ilmaisia tutkimuksia ja neuvontaa

Joka viides kut­su­tuis­ta ei tullut ai­kuis­neu­vo­laan, vaikka se tarjoaa il­mai­sia tut­ki­muk­sia ja neu­von­taa

11.01.2023 09:00 2
Tilaajille
Tarvitsemme uuden ikäajattelun
Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me uuden ikä­ajat­te­lun

02.04.2022 06:00
Tilaajille
Eläimet tuovat iloa elämään

Eläimet tuovat iloa elämään

09.03.2022 19:00
Tilaajille
Nyt on TV-kanava josta tulee ohjelmaa ikäihmisille: Koti TV jumppauttaa ja virkistää muistia

Nyt on TV-ka­na­va josta tulee oh­jel­maa ikäih­mi­sil­le: Koti TV jump­paut­taa ja vir­kis­tää muistia

05.01.2021 16:12
Tilaajille
Raahen palvelukodit avautuvat vierailuille elokuusta lähtien – Hyvä käsihygienia ja muita ehtoja huomioitava

Raahen pal­ve­lu­ko­dit avau­tu­vat vie­rai­luil­le elo­kuus­ta lähtien – Hyvä kä­si­hy­gie­nia ja muita ehtoja huo­mioi­ta­va

31.07.2020 13:05
Tilaajille
Uudesta kaverista seuraa – Maksullinen sydänystäväpalvelu laajentuu Raaheen

Uudesta ka­ve­ris­ta seuraa – Mak­sul­li­nen sy­dän­ys­tä­vä­pal­ve­lu laa­jen­tuu Raaheen

30.07.2020 18:00
Tilaajille
Muistatko vielä tyrnimummon? 94-vuotias Hilkka Ahonen asuu vielä kotonaan

Muis­tat­ko vielä tyr­ni­mum­mon? 94-vuo­tias Hilkka Ahonen asuu vielä ko­to­naan

27.07.2020 13:00
Tilaajille
Ikäihmiset kohta riksakyytiin – Raaheen tilattu kaksi riksapyörää

Ikä­ih­mi­set kohta rik­sa­kyy­tiin – Raaheen tilattu kaksi rik­sa­pyö­rää

04.07.2020 10:00
Tilaajille
Kannustusta korona-aikaan kirjeitse

Kan­nus­tus­ta ko­ro­na-ai­kaan kir­jeit­se

26.05.2020 10:41
Tilaajille
Tekstarit: Keskustelu yli 70-vuotiaista käy kierroksilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teks­ta­rit: Kes­kus­te­lu yli 70-vuo­tiais­ta käy kier­rok­sil­la

20.04.2020 09:00
Tilaajille
Vanhustyön keskusliitto tähdentää: yli 70-vuotiaiden eristäydyttävä: "Kuolonuhrit muissa maissa olleet iäkkäämpiä"

Van­hus­työn kes­kus­liit­to täh­den­tää: yli 70-vuo­tiai­den eris­täy­dyt­tä­vä: "Kuo­lo­nuh­rit muissa maissa olleet iäk­kääm­piä"

19.03.2020 12:47
Pääekonomisti Urrilan vaikea yhtälö: väestö ikääntyy eikä lisäänny

Pää­eko­no­mis­ti Urrilan vaikea yhtälö: väestö ikään­tyy eikä li­sään­ny

26.11.2019 17:27
Tilaajille