Jäänmurtajat
Leudoksi luokitellun jäätalven jäljiltä Perämerellä on vielä ajojäätä

Leu­dok­si luo­ki­tel­lun jää­tal­ven jäl­jil­tä Pe­rä­me­rel­lä on vielä ajo­jää­tä

25.05.2022 15:30
Tilaajille
Väylällä vaaralliset olosuhteet – jäänmurtaja Sisu keskeytti avustamisen Raaheen

Väy­läl­lä vaa­ral­li­set olo­suh­teet – jään­mur­ta­ja Sisu kes­keyt­ti avus­ta­mi­sen Raaheen

10.03.2022 14:58
Tilaajille
Merenkulkijaliitot huolissaan EU:n ilmastopaketin vaikutuksista etenkin Pohjois-Suomen talvimerenkululle – "Pahimmillaan maasta saattaa kadota kokonaisia tehtaita ja satamia"

Me­ren­kul­ki­ja­lii­tot huo­lis­saan EU:n il­mas­to­pa­ke­tin vai­ku­tuk­sis­ta etenkin Poh­jois-Suo­men tal­vi­me­ren­ku­lul­le – "Pa­him­mil­laan maasta saattaa kadota ko­ko­nai­sia teh­tai­ta ja sa­ta­mia"

26.10.2021 22:40
Tilaajille