Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Jätelaki
Tietokatkokset voivat viivästyttää hyötyjäteastioiden tyhjennyksiä – isännöitsijöiden hyvä tarkistaa astiatiedot

Tie­to­kat­kok­set voivat vii­väs­tyt­tää hyö­ty­jä­teas­tioi­den tyh­jen­nyk­siä – isän­nöit­si­jöi­den hyvä tar­kis­taa as­tia­tie­dot

05.08.2023 14:00
Tilaajille
Kiertokaari valitsi urakoitsijat bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksiin, mukana viisi yritystä

Kier­to­kaa­ri valitsi ura­koit­si­jat bio- ja pak­kaus­jät­tei­den kul­je­tuk­siin, mukana viisi yri­tys­tä

01.05.2023 15:30 4
Kiertokaari ottaa hoitaakseen Raahen ja Siikajoen taajama-alueiden bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksen

Kier­to­kaa­ri ottaa hoi­taak­seen Raahen ja Sii­ka­joen taa­ja­ma-aluei­den bio- ja pak­kaus­jät­tei­den kul­je­tuk­sen

20.03.2023 08:00
Tilaajille
Siikajokikin sai tehtyä lomakkeen kompostoijille –  kompoistoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle

Sii­ka­jo­ki­kin sai tehtyä lo­mak­keen kom­pos­toi­jil­le – kom­pois­toin­nis­ta on tehtävä il­moi­tus jä­te­huol­to­vi­ra­no­mai­sel­le

21.01.2023 20:05
Tilaajille
Kompostointi kannattaa rahallisesti, sillä kohta taajama-alueelta aletaan kerätä biojätettä erikseen ja se maksaa

Kom­pos­toin­ti kan­nat­taa ra­hal­li­ses­ti, sillä kohta taa­ja­ma-alueel­ta aletaan kerätä bio­jä­tet­tä erik­seen ja se maksaa

10.05.2022 21:00
Tilaajille
Jätelain uudistus tuo lajittelun yhä pienempien taloyhtiöiden pihoille – Yleisiä lajittelupisteitä tarvitaan vähemmän, mutta muovinkeräyspisteiden määrää lisätään

Jä­te­lain uu­dis­tus tuo la­jit­te­lun yhä pie­nem­pien ta­loyh­tiöi­den pi­hoil­le – Yleisiä la­jit­te­lu­pis­tei­tä tar­vi­taan vä­hem­män, mutta muo­vin­ke­räys­pis­tei­den määrää li­sä­tään

08.07.2020 08:00
Tilaajille