Kaavoitusaloite
Raahen sairaala-alueelle kaavoitusaloite – varmistetaan rakennusoikeutta tulevaisuuden tarpeisiin

Raahen sai­raa­la-alueel­le kaa­voi­tus­aloi­te – var­mis­te­taan ra­ken­nus­oi­keut­ta tu­le­vai­suu­den tar­pei­siin

07.11.2021 13:00 1
Tilaajille
Raahe poistamassa Laivakankaan tuulipuiston kaavoitusohjelmasta - kaavoitusaloitteen kaupungille tehnyttä yhtiötä ei ole enää olemassa

Raahe pois­ta­mas­sa Lai­va­kan­kaan tuu­li­puis­ton kaa­voi­tus­oh­jel­mas­ta - kaa­voi­tus­aloit­teen kau­pun­gil­le teh­nyt­tä yhtiötä ei ole enää ole­mas­sa

10.09.2021 15:34
Tilaajille