Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Metsähallitus
Metsästys- ja kalastuslupien hinnat nousevat vuoden 2024 alussa – taustalla kasvaneet kustannukset

Met­säs­tys- ja ka­las­tus­lu­pien hinnat nou­se­vat vuoden 2024 alussa – taus­tal­la kas­va­neet kus­tan­nuk­set

18.12.2023 14:00 1
Tilaajille
Ebba-merituulivoimapuisto hakee uskottavaa toimijaa – Suurin kysymysmerkki on jää

Eb­ba-me­ri­tuu­li­voi­ma­puis­to hakee us­kot­ta­vaa toi­mi­jaa – Suurin ky­sy­mys­merk­ki on jää

11.12.2023 08:39
Tilaajille
Raahen ja Pyhäjoen edustan merituulivoimahankkeen huutokauppa alkaa – Metsähallitus vuokraa alueen valitulle kumppanille

Raahen ja Py­hä­joen edustan me­ri­tuu­li­voi­ma­hank­keen huu­to­kaup­pa alkaa – ­Met­sä­hal­li­tus vuokraa alueen va­li­tul­le kump­pa­nil­le

23.11.2023 15:10
Tilaajille
Aiotko hakea joulukuusen valtion metsästä? – Näin se on mahdollista

Aiotko hakea jou­lu­kuu­sen valtion met­säs­tä? – Näin se on mah­dol­lis­ta

18.11.2023 10:00
Tilaajille
Pyhäjoki hyväksyi kaavoitusaloitteen – "Merituulivoima on uusi lehti"

Py­hä­jo­ki hy­väk­syi kaa­voi­tus­aloit­teen – "Me­ri­tuu­li­voi­ma on uusi lehti"

20.04.2023 13:30
Tilaajille
Raahen seudusta tulossa massiivinen sähkökeskittymä: pohjoisimmat merituulivoima-alueet ehdolla huutokauppaan ensiksi – valitut kohteet julkistetaan keväällä

Raahen seu­dus­ta tulossa mas­sii­vi­nen säh­kö­kes­kit­ty­mä: poh­joi­sim­mat me­ri­tuu­li­voi­ma-alueet ehdolla huu­to­kaup­paan ensiksi – valitut kohteet jul­kis­te­taan ke­vääl­lä

17.03.2023 15:10
Tilaajille
Siikajoen merituulilla saisi noin kahden ydinvoimalan verran sähköä – Seljänsuun matala mukana valtion vuokrasuunnitelmissa

Sii­ka­joen me­ri­tuu­lil­la saisi noin kahden ydin­voi­ma­lan verran sähköä – Sel­jän­suun matala mukana valtion vuok­ra­suun­ni­tel­mis­sa

01.03.2023 15:23
Tilaajille
Vanhat niityt linnuille avoimiksi – Tauvon Ulkonokalla ja Munahiedassa nousee puuta maasta

Vanhat niityt lin­nuil­le avoi­mik­si – Tauvon Ul­ko­no­kal­la ja Mu­na­hie­das­sa nousee puuta maasta

16.12.2022 15:09
Tilaajille
Metsähallitus kulottaa torstaina ja perjantaina ruovikkoa Raahen Pattijoella – kulotus hyödyttää uhanalaista linnustoa

Met­sä­hal­li­tus ku­lot­taa tors­tai­na ja per­jan­tai­na ruo­vik­koa Raahen Pat­ti­joel­la – kulotus hyö­dyt­tää uhan­alais­ta lin­nus­toa

04.05.2022 20:00 1
Tilaajille
Metsähallitus parantaa linnuston elinoloja Pattijoella – Rivinrannan kalasataman maisema muuttuu

Met­sä­hal­li­tus pa­ran­taa lin­nus­ton elin­olo­ja Pat­ti­joel­la – Ri­vin­ran­nan ka­la­sa­ta­man maisema muuttuu

09.02.2022 10:00
Tilaajille
Kalastuskortteja myydään marraskuussa; vesitiiviin kortin saa jo jouluksi

Ka­las­tus­kort­te­ja myydään mar­ras­kuus­sa; ve­si­tii­viin kortin saa jo jou­luk­si

29.10.2021 11:00
Tilaajille
Annankankaan tuulipuisto mukana Metsähallituksen ja SuomiAreenan interaktiivisessa kampanjassa

An­nan­kan­kaan tuu­li­puis­to mukana Met­sä­hal­li­tuk­sen ja Suo­mi­Aree­nan in­ter­ak­tii­vi­ses­sa kam­pan­jas­sa

12.07.2021 16:00
Tilaajille
Metsähallitus tehnyt tutkintapyyntöjä Siikajoella

Met­sä­hal­li­tus tehnyt tut­kin­ta­pyyn­tö­jä Sii­ka­joel­la

30.04.2021 14:57 2
Metsähallitus sallisi kalastus- ja metsästyslupien ostamisen liikunta- ja kulttuuriseteleillä

Met­sä­hal­li­tus sallisi ka­las­tus- ja met­säs­tys­lu­pien os­ta­mi­sen lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­se­te­leil­lä

10.03.2021 13:00
Tilaajille
Kalastus on kasvattanut suosiotaan roimasti poikkeusolojen aikana – Metsähallitus: Yleisíä kalastuslupia myyty 30 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Ka­las­tus on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan roi­mas­ti poik­keus­olo­jen aikana – Met­sä­hal­li­tus: Yleisíä ka­las­tus­lu­pia myyty 30 pro­sent­tia enemmän kuin vuotta aiemmin

17.06.2020 13:48
Kalastusluvat saa ostettua nyt myös Metsähallituksen uuteen sovellukseen

Ka­las­tus­lu­vat saa os­tet­tua nyt myös Met­sä­hal­li­tuk­sen uuteen so­vel­luk­seen

03.06.2020 15:00
Tilaajille
Uusi ohje Metsähallitukselta: vältä suosituimpia luontokohteita!

Uusi ohje Met­sä­hal­li­tuk­sel­ta: vältä suo­si­tuim­pia luon­to­koh­tei­ta!

15.03.2020 12:07
Tilaajille