Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Keskusta
Vaalitapahtumissa oli tavattavissa arvovaltaisia vieraita ja tarjolla perinteisiä vaalieväitä – Tuttua oli myös vieraiden minuuttiaikataulu

Vaa­li­ta­pah­tu­mis­sa oli ta­vat­ta­vis­sa ar­vo­val­tai­sia vie­rai­ta ja tar­jol­la pe­rin­tei­siä vaa­li­eväi­tä – Tuttua oli myös vie­rai­den mi­nuut­ti­ai­ka­tau­lu

18.02.2023 18:00 2
Tilaajille
Keskusta sai ehdokaslistansa täyteen Oulun vaalipiirissä

Kes­kus­ta sai eh­do­kas­lis­tan­sa täyteen Oulun vaa­li­pii­ris­sä

01.02.2023 08:54
Tilaajille
Markus Kuotesaho pyrkii eduskuntaan – asettuu keskustan ehdokkaaksi Uudellamaalla

Markus Kuo­te­sa­ho pyrkii edus­kun­taan – asettuu kes­kus­tan eh­dok­kaak­si Uu­del­la­maal­la

16.12.2022 17:00 1
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila sai kolmanneksi eniten ääniä jäsenvaalissa – Markus Kuotesaho 24:s

Han­na-Lee­na Mattila sai kol­man­nek­si eniten ääniä jä­sen­vaa­lis­sa – Markus Kuo­te­sa­ho 24:s

12.09.2022 09:52
Tilaajille
Keskustanaisten johtokuntaan edustusta myös Raahen seutukunnasta

Kes­kus­ta­nais­ten joh­to­kun­taan edus­tus­ta myös Raahen seu­tu­kun­nas­ta

16.11.2021 15:01
Tilaajille
Keskustan eduskuntaryhmä hyväksyy päätöksen siirtää terästeollisuusyhtiö SSAB:n omistus Solidiumilta suoraan valtiolle

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä hy­väk­syy pää­tök­sen siirtää te­räs­teol­li­suus­yh­tiö SSAB:n omistus So­li­diu­mil­ta suoraan val­tiol­le

17.09.2021 14:41
Tilaajille
Keskustan maakunnallisista luottamuspaikoista kaksi Raaheen

Kes­kus­tan maa­kun­nal­li­sis­ta luot­ta­mus­pai­kois­ta kaksi Raaheen

31.07.2021 18:00
Tilaajille
Yllätysnimi Raahen kaupunginvaltuuston johtoon

Yl­lä­tys­ni­mi Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton johtoon

13.07.2021 17:00
Tilaajille
Pekka Karjula Suomen Keskustayrittäjien hallitukseen

Pekka Karjula Suomen Kes­kus­ta­yrit­tä­jien hal­li­tuk­seen

09.03.2021 15:00
Tilaajille
Matti Nivala Salonselän puheenjohtajaksi

Matti Nivala Sa­lon­se­län pu­heen­joh­ta­jak­si

11.12.2020 16:00
Tilaajille
Pekka Poukkula jatkaa Raahen Keskustan johdossa

Pekka Pouk­ku­la jatkaa Raahen Kes­kus­tan joh­dos­sa

20.11.2020 15:01
Tilaajille
Suomen suurin striimaus on Jussi Isokosken harteilla

Suomen suurin strii­maus on Jussi Iso­kos­ken har­teil­la

03.09.2020 14:54
Tilaajille
Keskustan puheenjohtajaehdokas Annika Saarikko Raahessa: Sairaalaverkon uudistuksessa tehtiin viime vaalikaudella virheitä

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­eh­do­kas Annika Saa­rik­ko Raa­hes­sa: Sai­raa­la­ver­kon uu­dis­tuk­ses­sa tehtiin viime vaa­li­kau­del­la vir­hei­tä

24.08.2020 16:38 1
Tilaajille
Paikka vaihtunut Härkätoriksi – Annika Saarikko tänään Raahessa

Paikka vaih­tu­nut Här­kä­to­rik­si – Annika Saa­rik­ko tänään Raa­hes­sa

24.08.2020 11:13
Tilaajille
Keskustan puheenjohtajataiston kaksikko vierailee Raahessa mutta eri aikaan

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­tais­ton kak­sik­ko vie­rai­lee Raa­hes­sa mutta eri aikaan

21.08.2020 17:07
Tilaajille
Keskustan kansanedustajia vieraili omiensa joukossa Raahessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­jia vie­rai­li omiensa jou­kos­sa Raa­hes­sa

13.08.2020 19:30
Tilaajille
Siikajoenkylän Keskusta haluaa säilyttää eläinlääkäritoiminnan kylällä

Sii­ka­joen­ky­län Kes­kus­ta haluaa säi­lyt­tää eläin­lää­kä­ri­toi­min­nan kylällä

13.07.2020 13:45
Tilaajille
Poukkula käytettävissä valtuuston puheenjohtajaksi: Raahelaisten Raahea on rakennettava jo nyt

Pouk­ku­la käy­tet­tä­vis­sä val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jak­si: Raa­he­lais­ten Raahea on ra­ken­net­ta­va jo nyt

12.02.2020 09:00
Tilaajille