Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kierrätys
Jäteastian ylimääräisen tyhjennyksen voi tilata sovelluksella

Jä­te­as­tian yli­mää­räi­sen tyh­jen­nyk­sen voi tilata so­vel­luk­sel­la

20.02.2024 16:00
Tilaajille
Täyttyikö keräysastia? – Tyhjennysaikataulut löytyvät netistä

Täyt­tyi­kö ke­räy­sas­tia? – ­Tyh­jen­ny­sai­ka­tau­lut löy­ty­vät netistä

08.01.2024 15:00 5
Tilaajille
Kierrätä joulun roskat oikein – Tiesitkö, ettei lahjapaperi kuulu paperinkeräykseen?

Kier­rä­tä joulun roskat oikein – Tie­sit­kö, ettei lah­ja­pa­pe­ri kuulu pa­pe­rin­ke­räyk­seen?

23.12.2023 12:00
Kinkkutemppu kerää paistinrasvat tänäkin vuonna

Kink­ku­temp­pu kerää pais­tin­ras­vat tänäkin vuonna

14.12.2023 14:00 1
"Ihmiset toimittavat tekstiilikierrätykseen ihan kaikenlaista tekstiiliä"

"Ih­mi­set toi­mit­ta­vat teks­tii­li­kier­rä­tyk­seen ihan kai­ken­lais­ta teks­tii­liä"

15.09.2023 12:00
Tilaajille
Muovipakkausten kierrätysastioita tuli vihdoin lisää

Muo­vi­pak­kaus­ten kier­rä­tys­as­tioi­ta tuli vihdoin lisää

04.07.2023 16:00 2
Tilaajille
Raahen kaupunki on uudistamassa jätetaksaansa: Nyt luonnoksesta voi sanoa mielipiteensä

Raahen kau­pun­ki on uu­dis­ta­mas­sa jä­te­tak­saan­sa: Nyt luon­nok­ses­ta voi sanoa mie­li­pi­teen­sä

11.05.2023 18:00 1
Tilaajille
Vihannin S-marketin yhteydessä ollut Rinki-ekopiste suljetaan

Vi­han­nin S-mar­ke­tin yh­tey­des­sä ollut Rin­ki-eko­pis­te sul­je­taan

19.04.2023 11:00
Tilaajille
Vanhoille vaatteille halutaan uusi elämä

Van­hoil­le vaat­teil­le ha­lu­taan uusi elämä

26.01.2023 14:00
Tilaajille
Kierrätys on aina omalla vastuulla

Kier­rä­tys on aina omalla vas­tuul­la

06.01.2023 09:00 2
Suomalaiskodeissa lymyää miljoonia vanhoja kännyköitä, joille löytyisi parempaa käyttöä muualta

Suo­ma­lais­ko­deis­sa lymyää mil­joo­nia vanhoja kän­ny­köi­tä, joille löy­tyi­si pa­rem­paa käyttöä muualta

26.10.2022 10:15
Tilaajille
Käyttökelpoinen tavara kiertää nyt helposti, koska kaikki kallistuu

Käyt­tö­kel­poi­nen tavara kiertää nyt hel­pos­ti, koska kaikki kal­lis­tuu

15.10.2022 14:00 1
Tilaajille
Vestia otti keinoälyn mukaan kierrättämiseen – kännykällä vain jätteestä kuva, ja lajitteluohje on siinä

Vestia otti kei­no­älyn mukaan kier­rät­tä­mi­seen – kän­ny­käl­lä vain jät­tees­tä kuva, ja la­jit­te­lu­oh­je on siinä

23.05.2022 14:30
RS kysyy: Millainen kierrättäjä sinä olet?

RS kysyy: Mil­lai­nen kier­rät­tä­jä sinä olet?

22.04.2022 14:43
Koronapandemia keskeytti Rannikon SERO-yhdistyksen toiminnan ja uhkana oli jopa lopettaminen, mutta apu tuli ajoissa

Ko­ro­na­pan­de­mia kes­keyt­ti Ran­ni­kon SE­RO-yh­dis­tyk­sen toi­min­nan ja uhkana oli jopa lo­pet­ta­mi­nen, mutta apu tuli ajoissa

03.01.2022 08:00 2
Tilaajille
Kierrätä joulusi oikein – Poimi vinkit talteen

Kier­rä­tä joulusi oikein – Poimi vinkit talteen

25.12.2021 14:14
Tilaajille
Kiertokaari aloittaa poistotekstiilien keräyksen – myös Raahessa  ja Siikajoella kokeillaan aluekeräystä

Kier­to­kaa­ri aloit­taa pois­to­teks­tii­lien ke­räyk­sen – myös Raa­hes­sa ja Sii­ka­joel­la ko­keil­laan alue­ke­räys­tä

21.11.2021 10:00
Tilaajille
Pyhäjoelle avataan uusi lajittelupiha ensi viikolla

Py­hä­joel­le avataan uusi la­jit­te­lu­pi­ha ensi vii­kol­la

17.11.2021 10:40
Tilaajille
Vintage-tavaran kauppa muutti Raaheen

Vin­ta­ge-ta­va­ran kauppa muutti Raaheen

07.03.2021 12:00 2
Tilaajille
Pyhäjoki saa upouuden automaattisen lajittelupihan joka toimii joka päivä

Py­hä­jo­ki saa upo­uu­den au­to­maat­ti­sen la­jit­te­lu­pi­han joka toimii joka päivä

05.02.2021 10:00
Tilaajille