Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Muovinkeräys
Kompostointi kannattaa rahallisesti, sillä kohta taajama-alueelta aletaan kerätä biojätettä erikseen ja se maksaa

Kom­pos­toin­ti kan­nat­taa ra­hal­li­ses­ti, sillä kohta taa­ja­ma-alueel­ta aletaan kerätä bio­jä­tet­tä erik­seen ja se maksaa

10.05.2022 21:00
Tilaajille
Muovinkeräys koko Siikajoen alueelle

Muo­vin­ke­räys koko Sii­ka­joen alueel­le

24.03.2022 14:40
Tilaajille
Vestia laajentaa muovin keräystä

Vestia laa­jen­taa muovin ke­räys­tä

17.02.2022 15:34 3
Tilaajille
Pyhäjoki saa upouuden automaattisen lajittelupihan joka toimii joka päivä

Py­hä­jo­ki saa upo­uu­den au­to­maat­ti­sen la­jit­te­lu­pi­han joka toimii joka päivä

05.02.2021 10:00
Tilaajille
Jätelain uudistus tuo lajittelun yhä pienempien taloyhtiöiden pihoille – Yleisiä lajittelupisteitä tarvitaan vähemmän, mutta muovinkeräyspisteiden määrää lisätään

Jä­te­lain uu­dis­tus tuo la­jit­te­lun yhä pie­nem­pien ta­lo­yh­tiöi­den pi­hoil­le – Yleisiä la­jit­te­lu­pis­tei­tä tar­vi­taan vä­hem­män, mutta muo­vin­ke­räys­pis­tei­den määrää li­sä­tään

08.07.2020 08:00
Tilaajille