Lääkärikäynti
Raahessa saa ajan pian myös etälääkärille

Raa­hes­sa saa ajan pian myös etä­lää­kä­ril­le

04.06.2020 21:00 0
Tilaajille
Muistutustekstiviesti on vähentänyt käyttämättä jääneitä vastaanottoaikoja

Muis­tu­tus­teks­ti­vies­ti on vä­hen­tä­nyt käyt­tä­mät­tä jää­nei­tä vas­taan­ot­to­ai­ko­ja

15.08.2017 17:00 0