Hammashoito
Hammahoidossa purettavana tuhannen asiakkaan jono, silti varaudutaan myös lomautuksiin

Ham­ma­hoi­dos­sa pu­ret­ta­va­na tu­han­nen asiak­kaan jono, silti va­rau­du­taan myös lo­mau­tuk­siin

24.05.2020 15:00 0
Tilaajille
Lasten oikomishoidot ovat viivästyneet

Lasten oi­ko­mis­hoi­dot ovat vii­väs­ty­neet

11.02.2020 19:00 0
Tilaajille
Muistutustekstiviesti on vähentänyt käyttämättä jääneitä vastaanottoaikoja

Muis­tu­tus­teks­ti­vies­ti on vä­hen­tä­nyt käyt­tä­mät­tä jää­nei­tä vas­taan­ot­to­ai­ko­ja

15.08.2017 17:00 0