Hammashoito

Ham­pai­ta hoi­de­taan nyt myös vii­kon­lop­puisin – Koronan kas­vat­ta­mat jonot ovat ly­hen­ty­neet

29.01.2021 13:44
Tilaajille

5 000 käynnin ham­mas­jo­no pu­ret­ta­va­na – Yk­si­tyi­nen toimija hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män avuksi

23.11.2020 08:00
Tilaajille

Ham­ma­hoi­dos­sa pu­ret­ta­va­na tu­han­nen asiak­kaan jono, silti va­rau­du­taan myös lo­mau­tuk­siin

24.05.2020 15:00
Tilaajille

Lasten oi­ko­mis­hoi­dot ovat vii­väs­ty­neet

11.02.2020 19:00
Tilaajille

Muis­tu­tus­teks­ti­vies­ti on vä­hen­tä­nyt käyt­tä­mät­tä jää­nei­tä vas­taan­ot­to­ai­ko­ja

15.08.2017 17:00