Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Lapsiperheet
Kaikilla lapsiperheillä ei mene hyvin – lapsiperheköyhyys on yleistynyt Pohjois-Pohjanmaalla

Kai­kil­la lap­si­per­heil­lä ei mene hyvin – lap­si­per­he­köy­hyys on yleis­ty­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la

07.12.2023 18:00 1
Tilaajille
Seitsemän vuotta sitten Matti Mourujärvi oli tuore isä ja yrittäjä

Seit­se­män vuotta sitten Matti Mou­ru­jär­vi oli tuore isä ja yrit­tä­jä

10.11.2023 16:00 1
Tilaajille
Pohteelta apua talouskurimukseen – Sosiaalista luottoa voi hakea enimmillään  jopa 8  000 euroa

Poh­teel­ta apua ta­lous­ku­ri­muk­seen – So­siaa­lis­ta luottoa voi hakea enim­mil­lään jopa 8  000 euroa

29.08.2023 09:49
Tilaajille
Uudet lapsiperheasiakkaat voivat saada maksuttoman kotipalvelun Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella, mutta enintään 15 tuntia kahden viikon aikana

Uudet lap­si­per­he­asiak­kaat voivat saada mak­sut­to­man ko­ti­pal­ve­lun Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueel­la, mutta enin­tään 15 tuntia kahden viikon aikana

31.01.2023 11:40
Tilaajille
Eläinavusteinen valmennus auttaa lapsia ja aikuisia. Nuppi on ihan nappi tähän hommaan

Eläin­avus­tei­nen val­men­nus auttaa lapsia ja ai­kui­sia. Nuppi on ihan nappi tähän hommaan

17.01.2023 20:00
Tilaajille
Lapset nostetaan kärkeen Pyhäjoella

Lapset nos­te­taan kärkeen Py­hä­joel­la

16.12.2022 10:00
Tilaajille
Pyhäjoki houkuttelee lapsiperheitä

Py­hä­jo­ki hou­kut­te­lee lap­si­per­hei­tä

08.12.2022 19:00
Tilaajille
Pyhäjoki tukee lapsiperheitä vauvasta lähtien

Py­hä­jo­ki tukee lap­si­per­hei­tä vau­vas­ta lähtien

29.11.2022 16:00
Tilaajille
Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan jouluaaton aattona

Kak­sin­ker­tai­nen lap­si­li­sä mak­se­taan jou­lu­aa­ton aattona

24.11.2022 13:34 5
Äitiys- ja lastenneuvolassa kaikki kysymykset ovat sallittuja.

Äitiys- ja las­ten­neu­vo­las­sa kaikki ky­sy­myk­set ovat sal­lit­tu­ja.

04.02.2022 11:00 1
Tilaajille
Vauvojen oma päivä tuo lapsiperheet esiin

Vau­vo­jen oma päivä tuo lap­si­per­heet esiin

25.09.2021 09:00
Tilaajille
Pikkulasten vanhemmat ovat tyytyväisiä elämäänsä – Raahen seudulla uupumusta ja taloushuolia keskiarvoa enemmän

Pik­ku­las­ten van­hem­mat ovat tyy­ty­väi­siä elä­mään­sä – Raahen seu­dul­la uu­pu­mus­ta ja ta­lous­huo­lia kes­ki­ar­voa enemmän

13.09.2021 08:00
Tilaajille
Lapsiystävällinen Suomi
Lukijalta Kolumni

Lap­si­ys­tä­väl­li­nen Suomi

15.03.2021 06:01
Tilaajille
Pelastakaa Lapset ry:stä hätähuuto: "Meillä olisi enemmänkin annettavaa, kun saisimme lisää käsipareja"

Pe­las­ta­kaa Lapset ry:stä hä­tä­huu­to: "Meillä olisi enem­män­kin an­net­ta­vaa, kun sai­sim­me lisää kä­si­pa­re­ja"

19.01.2021 15:53
Tilaajille
Lapsiperheille luvassa päivähoidon maksuhuojennuksia elokuussa

Lap­si­per­heil­le luvassa päi­vä­hoi­don mak­su­huo­jen­nuk­sia elo­kuus­sa

19.01.2021 08:00
Tilaajille
Vuoden ensimmäinen raahelainen syntyi ilotulitusten paukkuessa

Vuoden en­sim­mäi­nen raa­he­lai­nen syntyi ilo­tu­li­tus­ten pauk­kues­sa

02.01.2020 15:08
Tilaajille
Kymmenet lapsiperheet hakevat Raahessa ruoka-apua säännöllisesti

Kym­me­net lap­si­per­heet hakevat Raa­hes­sa ruo­ka-apua sään­nöl­li­ses­ti

22.11.2019 13:47