Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lapsiperheet
Pyhäjoki tukee lapsiperheitä vauvasta lähtien

Py­hä­jo­ki tukee lap­si­per­hei­tä vau­vas­ta lähtien

29.11.2022 16:00
Tilaajille
Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan jouluaaton aattona

Kak­sin­ker­tai­nen lap­si­li­sä mak­se­taan jou­lu­aa­ton aattona

24.11.2022 13:34 5
Äitiys- ja lastenneuvolassa kaikki kysymykset ovat sallittuja.

Äitiys- ja las­ten­neu­vo­las­sa kaikki ky­sy­myk­set ovat sal­lit­tu­ja.

04.02.2022 11:00 1
Tilaajille
Vauvojen oma päivä tuo lapsiperheet esiin

Vau­vo­jen oma päivä tuo lap­si­per­heet esiin

25.09.2021 09:00
Tilaajille
Pikkulasten vanhemmat ovat tyytyväisiä elämäänsä – Raahen seudulla uupumusta ja taloushuolia keskiarvoa enemmän

Pik­ku­las­ten van­hem­mat ovat tyy­ty­väi­siä elä­mään­sä – Raahen seu­dul­la uu­pu­mus­ta ja ta­lous­huo­lia kes­ki­ar­voa enemmän

13.09.2021 08:00
Tilaajille
Lapsiystävällinen Suomi
Lukijalta Kolumni

Lap­si­ys­tä­väl­li­nen Suomi

15.03.2021 06:01
Tilaajille
Pelastakaa Lapset ry:stä hätähuuto: "Meillä olisi enemmänkin annettavaa, kun saisimme lisää käsipareja"

Pe­las­ta­kaa Lapset ry:stä hä­tä­huu­to: "Meillä olisi enem­män­kin an­net­ta­vaa, kun sai­sim­me lisää kä­si­pa­re­ja"

19.01.2021 15:53
Tilaajille
Lapsiperheille luvassa päivähoidon maksuhuojennuksia elokuussa

Lap­si­per­heil­le luvassa päi­vä­hoi­don mak­su­huo­jen­nuk­sia elo­kuus­sa

19.01.2021 08:00
Tilaajille
Vuoden ensimmäinen raahelainen syntyi ilotulitusten paukkuessa

Vuoden en­sim­mäi­nen raa­he­lai­nen syntyi ilo­tu­li­tus­ten pauk­kues­sa

02.01.2020 15:08
Tilaajille
Kymmenet lapsiperheet hakevat Raahessa ruoka-apua säännöllisesti

Kym­me­net lap­si­per­heet hakevat Raa­hes­sa ruo­ka-apua sään­nöl­li­ses­ti

22.11.2019 13:47