Omistajaohjaus
Omistajaohjausministeri Tuppurainen pitää Rosatom-sopimuksen purkua odotettuna ja toivoo hankkeelle jatkoa uudella kokoonpanolla – "Liian arvokas menetettäväksi"

Omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tup­pu­rai­nen pitää Ro­sa­tom-so­pi­muk­sen purkua odo­tet­tu­na ja toivoo hank­keel­le jatkoa uudella ko­koon­pa­nol­la – "Liian arvokas me­ne­tet­tä­väk­si"

02.05.2022 14:16 1
Keskustan eduskuntaryhmä hyväksyy päätöksen siirtää terästeollisuusyhtiö SSAB:n omistus Solidiumilta suoraan valtiolle

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mä hy­väk­syy pää­tök­sen siirtää te­räs­teol­li­suus­yh­tiö SSAB:n omistus So­li­diu­mil­ta suoraan val­tiol­le

17.09.2021 14:41
Tilaajille
Valtio iski silmänsä Raahen tehtaaseen - Ministeri: "Niin merkittävä asia, että valtion omistusosuus SSAB:ssa on perusteltua säilyttää."

Valtio iski sil­män­sä Raahen teh­taa­seen - Mi­nis­te­ri: "Niin mer­kit­tä­vä asia, että valtion omis­tus­osuus SSAB:s­sa on pe­rus­tel­tua säi­lyt­tää."

17.09.2021 08:30 2
Tilaajille