Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Osuuskauppa Arina
Arina ostaa Mettalanmäeltä lisää maata uudelle Prismakeskukselle

Arina ostaa Met­ta­lan­mäel­tä lisää maata uudelle Pris­ma­kes­kuk­sel­le

13.10.2023 10:00 2
Tilaajille
Prismakeskus viivästyy noin puoli vuotta – Mettalanmäen lepakkoepäily sai alkunsa ely-keskukseen ilmoitetusta kansalaishavainnosta

Pris­ma­kes­kus vii­väs­tyy noin puoli vuotta – Met­ta­lan­mäen le­pak­koe­päi­ly sai alkunsa ely-kes­kuk­seen il­moi­te­tus­ta kan­sa­lais­ha­vain­nos­ta

01.06.2023 20:00 9
Tilaajille
Arinan tontilla lepakkoepäily – "Tällaiset tapahtumat eivät ainakaan lisää Raahen kaupungin vetovoimaa"

Arinan ton­til­la le­pak­koe­päi­ly – "Täl­lai­set ta­pah­tu­mat eivät ai­na­kaan lisää Raahen kau­pun­gin ve­to­voi­maa"

30.05.2023 11:35 14
Tilaajille
Raahen kaupunki perii liikekeskustan lisärakennusoikeuksista yhteensä yli puoli miljoonaa euroa

Raahen kau­pun­ki perii lii­ke­kes­kus­tan li­sä­ra­ken­nu­soi­keuk­sis­ta yh­teen­sä yli puoli mil­joo­naa euroa

20.02.2023 10:00
Tilaajille
Raaheen ainakin 50 uutta kaupan alan työpaikkaa – "Eikä työllistämisvaikutukset tietenkään jää pelkkään Prismaan"

Raaheen ainakin 50 uutta kaupan alan työ­paik­kaa – "Eikä työl­lis­tä­mis­vai­ku­tuk­set tie­ten­kään jää pelk­kään Pris­maan"

27.01.2023 08:00 4
Tilaajille
RS kysyy: Kuihduttaako Prisman lähtö Mettalanmäelle Raahen keskustaa?

RS kysyy: Kuih­dut­taa­ko Prisman lähtö Met­ta­lan­mäel­le Raahen kes­kus­taa?

20.01.2023 16:02 33
Arina osti Raahen Portti Oy:n koko osakekannan – tavoitteena avata uusi Prisma-kauppakeskus jo ensi vuonna

Arina osti Raahen Portti Oy:n koko osa­ke­kan­nan – ta­voit­tee­na avata uusi Pris­ma-kaup­pa­kes­kus jo ensi vuonna

20.01.2023 14:00 31
Tilaajille
Arina aikoo rakentaa uuden Prisman Raahen Mettalanmäelle – keskustaan jää S-market

Arina aikoo ra­ken­taa uuden Prisman Raahen Met­ta­lan­mäel­le – kes­kus­taan jää S-mar­ket

20.01.2023 10:45 16
Tilaajille
S-Market kasvaa isommaksi Saleksi

S-Mar­ket kasvaa isom­mak­si Saleksi

19.11.2022 09:00 3
Sale Siikajoki meni kiinni – kauppaan on nyt matkaa yli 20 kilometriä

Sale Sii­ka­jo­ki meni kiinni – kaup­paan on nyt matkaa yli 20 ki­lo­met­riä

29.04.2022 06:30
Tilaajille
Osuuskauppa Arina rakentaa uuden liikerakennuksen Vihantiin: Kansalaisadressilla kerätään nimiä, ettei Vihannin S-Market vaihdu Saleksi

Osuus­kaup­pa Arina ra­ken­taa uuden lii­ke­ra­ken­nuk­sen Vi­han­tiin: Kan­sa­lai­sad­res­sil­la ke­rä­tään nimiä, ettei Vi­han­nin S-Mar­ket vaihdu Saleksi

14.04.2022 13:46 2
Tilaajille
Uuden kaupan rakentaminen pohjautuu tuotto-odotuksiin – Siikajoenkylälle on tarjolla kaupan rakentamisesta kiinnostuneita

Uuden kaupan ra­ken­ta­mi­nen poh­jau­tuu tuot­to-odo­tuk­siin – Sii­ka­joen­ky­läl­le on tar­jol­la kaupan ra­ken­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta

05.04.2022 14:01 1
Tilaajille
Osuuskauppa Arina rakentaa uuden liikekeskuksen Vihantiin, rakennustyöt käyntiin keväällä

Osuus­kaup­pa Arina ra­ken­taa uuden lii­ke­kes­kuk­sen Vi­han­tiin, ra­ken­nus­työt käyn­tiin ke­vääl­lä

21.12.2021 06:00 8
Tilaajille
Arina lopettaa Postin palvelupisteen Siikajoenkylältä – syynä pakettivarkaudet ja huoli työturvallisuudesta

Arina lo­pet­taa Postin pal­ve­lu­pis­teen Sii­ka­joen­ky­läl­tä – syynä pa­ket­ti­var­kau­det ja huoli työ­tur­val­li­suu­des­ta

21.04.2021 16:00
Tilaajille
Osuuskauppa Arinassa käynnissä yt-neuvottelut koronaviruksen vaikutusten vuoksi

Osuus­kaup­pa Ari­nas­sa käyn­nis­sä yt-neu­vot­te­lut ko­ro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tus­ten vuoksi

17.03.2020 20:00
Tilaajille