Oulun poliisilaitos

Po­lii­sil­le van­keus­tuo­mio tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä Raa­hes­sa

10.06.2021 14:20
Tilaajille

Raa­hes­sa työs­ken­nel­lyt ri­kos­po­lii­si syyt­tees­sä tör­keäs­tä lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – Oulun po­lii­si­lai­tos pi­dät­tä­nyt miehen virasta

01.06.2021 16:04
Oululainen koirapoliisi: "Kun koira on motivoitunut, se suoriutuu ihan uskomattomistakin jutuista"

Ou­lu­lai­nen koi­ra­po­lii­si: "Kun koira on mo­ti­voi­tu­nut, se suo­riu­tuu ihan us­ko­mat­to­mis­ta­kin ju­tuis­ta"

04.03.2021 13:32
Tilaajille

Koi­ra­po­lii­si kertoo, miten pikku pen­nus­ta kasvaa kul­taa­kin kal­liim­pi par­tio­ka­ve­ri: Avain­ase­mas­sa ovat roh­keus, it­se­var­muus ja mo­ti­vaa­tio – "Pa­kol­la opet­ta­mi­nen ei johda mi­hin­kään hyvään"

04.03.2021 13:07
Tilaajille

Poliisi tutkii Ruu­kis­sa ta­pah­tu­nut­ta ka­toa­mis­ta – alueen asuk­kai­ta pyy­de­tään tar­kas­ta­maan pihansa ja pi­ha­ra­ken­nuk­sen­sa

19.02.2021 10:21

Raahen po­lii­si­ase­man lu­pa­pal­ve­lui­hin vain ajan­va­rauk­sel­la - poliisi suo­sit­te­lee verk­ko­asioin­tia aina kun se on mah­dol­lis­ta

02.12.2020 10:04
Tilaajille

Yhä useampi ri­kok­sen­te­ki­jä on huu­meis­sa - "Pa­him­mil­laan voi hen­ki­löl­lä olla veressä viittä tai kuut­ta­kin eri ai­net­ta"

23.10.2020 06:00
Tilaajille

Men­so­nen hakee Oulun po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­si­pääl­li­kök­si

05.10.2020 10:24 1
Tilaajille

Huu­maus­ai­ne- ja lii­ken­ne­ri­kos­ten määrät nou­si­vat Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la al­ku­vuo­den aikana – ko­ti­hä­ly­tyk­siä 30 pro­sent­tia enemmän kuin vuotta aiemmin

03.08.2020 14:35

Hirven vasa väsähti ojaan – Poliisi antoi vettä ja kantoi varjoon

04.06.2020 12:26
Tilaajille

Poliisi jatkaa ase­tar­kas­tuk­sia Raa­hes­sa en­ti­seen tapaan, mutta pyytää vält­tä­mään asioin­tia po­lii­si­ase­mal­la

08.04.2020 11:28
Tilaajille

Lääk­kei­tä, huu­mei­ta, jopa muun­to­ai­nei­ta

13.12.2019 08:28
Tilaajille

Po­lii­si: Huu­maus­ai­nei­den käyt­tö­ri­kok­set Raa­hes­sa jyr­käs­sä kas­vus­sa

11.12.2019 11:14
Tilaajille

Avun nopeus vaih­te­lee run­saas­ti

10.12.2019 22:00
Tilaajille