Raahen Kauppaporvari
Satamatoimisto muuttaa Raahen keskustaan – "Jos tulee jotain akuuttia tarvetta, niin 5–8 minuutissa ollaan satamassa"

Sa­ta­ma­toi­mis­to muuttaa Raahen kes­kus­taan – "Jos tulee jotain akuut­tia tar­vet­ta, niin 5–8 mi­nuu­tis­sa ollaan sa­ta­mas­sa"

21.04.2022 12:52
Tilaajille
Piakkoin Kauppaporvarista saattaa löytyä ratkaisu rauhallista etätyötilaa tarvitseville

Piak­koin Kaup­pa­por­va­ris­ta saattaa löytyä rat­kai­su rau­hal­lis­ta etä­työ­ti­laa tar­vit­se­vil­le

19.01.2022 14:57
Tilaajille
Raahelaiset eivät ole hoksanneet Kauppaporvarin ennakkoäänestyspaikkaa

Raa­he­lai­set eivät ole hok­san­neet Kaup­pa­por­va­rin en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­kaa

14.01.2022 15:07
Tilaajille
Fregatti-salin remontti alkaa - vesivahingosta pian kaksi vuotta

Fre­gat­ti-sa­lin re­mont­ti alkaa - ve­si­va­hin­gos­ta pian kaksi vuotta

18.05.2021 16:00 1
Tilaajille
Fregatista ei tule monitoimisalia eikä elokuvateatteria - sali pysyy Raahen valtuustosalina

Fre­ga­tis­ta ei tule mo­ni­toi­mi­sa­lia eikä elo­ku­va­teat­te­ria - sali pysyy Raahen val­tuus­to­sa­li­na

16.12.2020 09:00
Tilaajille
Raahen kaavoitusyksikkö siirtynyt väliaikaistiloihin Kauppaporvariin

Raahen kaa­voi­tus­yk­sik­kö siir­ty­nyt vä­li­ai­kais­ti­loi­hin Kaup­pa­por­va­riin

14.10.2020 10:00
Tilaajille
Raahe on saanut uuden korttimaalarin - töihin voi nyt tutustua näyttelyssä

Raahe on saanut uuden kort­ti­maa­la­rin - töihin voi nyt tu­tus­tua näyt­te­lys­sä

06.08.2020 18:00
Tilaajille