Tapahtumatalo Raahe
Ulostetta seinille, virtsaa ja käsidesiä lattioille – Tapahtumatalo Raahessa tehostetaan nyt kameravalvontaa

Ulos­tet­ta sei­nil­le, virtsaa ja kä­si­de­siä lat­tioil­le – Ta­pah­tu­ma­ta­lo Raa­hes­sa te­hos­te­taan nyt ka­me­ra­val­von­taa

23.09.2022 19:00 4
Tilaajille
Värikästä menoa Raahen Kazeconissa – katso kuvia näyttävistä hahmoista aina haltijasta hatuntekijään

Vä­ri­käs­tä menoa Raahen Ka­ze­co­nis­sa – katso kuvia näyt­tä­vis­tä hah­mois­ta aina hal­ti­jas­ta ha­tun­te­ki­jään

17.09.2022 18:00
Tilaajille
Fregatti-salin kokoustekniikka kuukausia myöhässä, valtuuston evakkotaival Raahesalissa jatkuu yhä

Fre­gat­ti-sa­lin ko­kous­tek­niik­ka kuu­kau­sia myö­häs­sä, val­tuus­ton evak­ko­tai­val Raa­he­sa­lis­sa jatkuu yhä

22.03.2022 14:00
Tilaajille
Raahelaiset eivät ole hoksanneet Kauppaporvarin ennakkoäänestyspaikkaa

Raa­he­lai­set eivät ole hok­san­neet Kaup­pa­por­va­rin en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­kaa

14.01.2022 15:07
Tilaajille
Reilut 20 vuotta toiminnassa ollut Raahesali kaipaa remonttia

Reilut 20 vuotta toi­min­nas­sa ollut Raa­he­sa­li kaipaa re­mont­tia

19.12.2021 21:00 2
Tilaajille
Galleria Myötätuulessa saunotaan ja suihkutellaan veistosten keskellä

Gal­le­ria Myö­tä­tuu­les­sa sau­no­taan ja suih­ku­tel­laan veis­tos­ten kes­kel­lä

08.12.2021 13:30
Tilaajille
Tältä se nyt näyttää: Fregatti-salissa on pidetty jo kokouksia ja elokuvia pääsee katsomaan lauantaina

Tältä se nyt näyt­tää: Fre­gat­ti-sa­lis­sa on pidetty jo ko­kouk­sia ja elo­ku­via pääsee kat­so­maan lauan­tai­na

29.11.2021 17:00
Tilaajille
Koronapassit tarkastetaan Tapahtumatalo Raahen ala-aulassa

Ko­ronapas­sit tar­kas­te­taan Ta­pah­tu­ma­ta­lo Raahen ala-au­las­sa

25.11.2021 13:18
Tilaajille
Parin vuoden remontti loppusuoralla – Fregatti-sali valmistuu ensi viikolla

Parin vuoden re­mont­ti lop­pu­suo­ral­la – F­re­gat­ti-sa­li val­mis­tuu ensi vii­kol­la

05.11.2021 08:30
Tilaajille
Savolainen kuvantekijä kastoi siveltimensä meriveteen – Raahesalin lämpiössä moni-ilmeinen näyttely

Sa­vo­lai­nen ku­van­te­ki­jä kastoi si­vel­ti­men­sä me­ri­ve­teen – Raa­he­sa­lin läm­piös­sä mo­ni-il­mei­nen näyt­te­ly

03.11.2021 09:00
Tilaajille
Vähän harvinaisempaa menoa Raahesalissa: Bändi innostui suuren kysynnän vuoksi järjestämään lisäkonsertin

Vähän har­vi­nai­sem­paa menoa Raa­he­sa­lis­sa: Bändi in­nos­tui suuren ky­syn­nän vuoksi jär­jes­tä­mään li­sä­kon­ser­tin

12.10.2021 21:00 2
Tilaajille
Taiteiden yö täynnä sielun ruokaa – vielä voi ilmottaa oman tapahtumansa

Tai­tei­den yö täynnä sielun ruokaa – vielä voi il­mot­taa oman ta­pah­tu­man­sa

12.08.2021 18:00
Tilaajille
Fregatti-salin remontti alkaa - vesivahingosta pian kaksi vuotta

Fre­gat­ti-sa­lin re­mont­ti alkaa - ve­si­va­hin­gos­ta pian kaksi vuotta

18.05.2021 16:00 1
Tilaajille
Putron Raahen konsertti siirtyy - uusi yritys aprillipäivänä 2022

Putron Raahen kon­sert­ti siirtyy - uusi yritys ap­ril­li­päi­vä­nä 2022

10.03.2021 10:00
Tilaajille
Rossi pätevöityi opettajaksi

Rossi pä­te­vöi­tyi opet­ta­jak­si

26.12.2020 10:00
Tilaajille
Fregatista ei tule monitoimisalia eikä elokuvateatteria - sali pysyy Raahen valtuustosalina

Fre­ga­tis­ta ei tule mo­ni­toi­mi­sa­lia eikä elo­ku­va­teat­te­ria - sali pysyy Raahen val­tuus­to­sa­li­na

16.12.2020 09:00
Tilaajille
Raahen kaupunki tilitti Ruiskuhuoneelle liikaa lipputuloja - perii takaisin vain puolet

Raahen kau­pun­ki tilitti Ruis­ku­huo­neel­le liikaa lip­pu­tu­lo­ja - perii ta­kai­sin vain puolet

28.10.2020 13:12
Tilaajille
Kaupungilta kädenojennus kulttuuritoimijoille: Raahesalin voi saada käyttöönsä ilmaiseksi

Kau­pun­gil­ta kä­den­ojen­nus kult­tuu­ri­toi­mi­joil­le: Raa­he­sa­lin voi saada käyt­töön­sä il­mai­sek­si

15.10.2020 08:30 1
Tilaajille
Tapahtumatalon syksystä tulossa kiireinen - varauksia tehdään, vaikka tulevaisuus on vielä epävarma

Ta­pah­tu­ma­ta­lon syk­sys­tä tulossa kii­rei­nen - va­rauk­sia teh­dään, vaikka tu­le­vai­suus on vielä epä­var­ma

23.04.2020 17:42
Tilaajille
Koronavirus alkaa näkyä näinkin: Neon 2 ei tulekaan Raaheen kun lipunmyynti sakkasi

Ko­ro­na­vi­rus alkaa näkyä näin­kin: Neon 2 ei tu­le­kaan Raaheen kun li­pun­myyn­ti sakkasi

12.03.2020 19:00
Tilaajille