Mainos: Syksyn supertarjouksena Raahen Seutu Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Tapahtumatalo Raahe
Se näyttää mustalta mutta ei ole musta – Raahesali pesi kasvonsa jo remontin ensimmäisessä vaiheessa

Se näyttää mus­tal­ta mutta ei ole musta – Raa­he­sa­li pesi kas­von­sa jo re­mon­tin en­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa

05.09.2023 16:00 9
Äidin ja pojan värikylläinen yhteisnäyttely – Yhteensä yli 70 vuotta siveltimien viemänä

Äidin ja pojan vä­ri­kyl­läi­nen yh­teis­näyt­te­ly – Yh­teen­sä yli 70 vuotta si­vel­ti­mien viemänä

02.08.2023 13:36
Tilaajille
Lauantaina Raahesalissa juhlittiin uusia ylioppilaita, ja maanantaina lavalle ajettiin nosturi

Lauan­tai­na Raa­he­sa­lis­sa juh­lit­tiin uusia yliop­pi­lai­ta, ja maa­nan­tai­na lavalle ajet­tiin nosturi

09.06.2023 10:00
Tilaajille
Raahesalin kauan odotettu remontti tulee todelliseen tarpeeseen
Pääkirjoitus

Raa­he­sa­lin kauan odo­tet­tu re­mont­ti tulee to­del­li­seen tar­pee­seen

09.06.2023 06:30
Tilaajille
Sunnuntain elokuvanäytökset on peruttu –  Fregatti-salin sopivuutta elokuvanäytöksiin kokeillaan ensi viikolla

Sun­nun­tain elo­ku­va­näy­tök­set on peruttu – Fre­gat­ti-sa­lin so­pi­vuut­ta elo­ku­va­näy­tök­siin ko­keil­laan ensi vii­kol­la

06.06.2023 13:55
Tilaajille
Veteraanipäivän juhla torstaina Raahesalissa

Ve­te­raa­ni­päi­vän juhla tors­tai­na Raa­he­sa­lis­sa

21.04.2023 10:00
Tilaajille
Tapahtumatalo Raahen remontti alkaa ylioppilasjuhlien jälkeen – Pekanpäivien vietto täytyy miettiä uudella tavalla

Ta­pah­tu­ma­ta­lo Raahen re­mont­ti alkaa yli­op­pi­las­juh­lien jälkeen – Pe­kan­päi­vien vietto täytyy miettiä uudella tavalla

12.04.2023 10:00
Tilaajille
Raahesalin keväässä suosikkeja, harvinaisuuksia ja raahelaistaustaisia esiintyjiä

Raa­he­sa­lin ke­vääs­sä suo­sik­ke­ja, har­vi­nai­suuk­sia ja raa­he­lais­taus­tai­sia esiin­ty­jiä

27.12.2022 14:00
Tilaajille
Ulostetta seinille, virtsaa ja käsidesiä lattioille – Tapahtumatalo Raahessa tehostetaan nyt kameravalvontaa

Ulos­tet­ta sei­nil­le, virtsaa ja kä­si­de­siä lat­tioil­le – Ta­pah­tu­ma­ta­lo Raa­hes­sa te­hos­te­taan nyt ka­me­ra­val­von­taa

23.09.2022 19:00 4
Tilaajille
Värikästä menoa Raahen Kazeconissa – katso kuvia näyttävistä hahmoista aina haltijasta hatuntekijään

Vä­ri­käs­tä menoa Raahen Ka­ze­co­nis­sa – katso kuvia näyt­tä­vis­tä hah­mois­ta aina hal­ti­jas­ta ha­tun­te­ki­jään

17.09.2022 18:00
Tilaajille
Fregatti-salin kokoustekniikka kuukausia myöhässä, valtuuston evakkotaival Raahesalissa jatkuu yhä

Fre­gat­ti-sa­lin ko­kous­tek­niik­ka kuu­kau­sia myö­häs­sä, val­tuus­ton evak­ko­tai­val Raa­he­sa­lis­sa jatkuu yhä

22.03.2022 14:00
Tilaajille
Raahelaiset eivät ole hoksanneet Kauppaporvarin ennakkoäänestyspaikkaa

Raa­he­lai­set eivät ole hok­san­neet Kaup­pa­por­va­rin en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­kaa

14.01.2022 15:07
Tilaajille
Reilut 20 vuotta toiminnassa ollut Raahesali kaipaa remonttia

Reilut 20 vuotta toi­min­nas­sa ollut Raa­he­sa­li kaipaa re­mont­tia

19.12.2021 21:00 2
Tilaajille
Galleria Myötätuulessa saunotaan ja suihkutellaan veistosten keskellä

Gal­le­ria Myö­tä­tuu­les­sa sau­no­taan ja suih­ku­tel­laan veis­tos­ten kes­kel­lä

08.12.2021 13:30
Tilaajille
Tältä se nyt näyttää: Fregatti-salissa on pidetty jo kokouksia ja elokuvia pääsee katsomaan lauantaina

Tältä se nyt näyt­tää: Fre­gat­ti-sa­lis­sa on pidetty jo ko­kouk­sia ja elo­ku­via pääsee kat­so­maan lauan­tai­na

29.11.2021 17:00
Tilaajille
Koronapassit tarkastetaan Tapahtumatalo Raahen ala-aulassa

Ko­ronapas­sit tar­kas­te­taan Ta­pah­tu­ma­ta­lo Raahen ala-au­las­sa

25.11.2021 13:18
Tilaajille
Parin vuoden remontti loppusuoralla – Fregatti-sali valmistuu ensi viikolla

Parin vuoden re­mont­ti lop­pu­suo­ral­la – F­re­gat­ti-sa­li val­mis­tuu ensi vii­kol­la

05.11.2021 08:30
Tilaajille
Savolainen kuvantekijä kastoi siveltimensä meriveteen – Raahesalin lämpiössä moni-ilmeinen näyttely

Sa­vo­lai­nen ku­van­te­ki­jä kastoi si­vel­ti­men­sä me­ri­ve­teen – Raa­he­sa­lin läm­piös­sä mo­ni-il­mei­nen näyt­te­ly

03.11.2021 09:00
Tilaajille
Vähän harvinaisempaa menoa Raahesalissa: Bändi innostui suuren kysynnän vuoksi järjestämään lisäkonsertin

Vähän har­vi­nai­sem­paa menoa Raa­he­sa­lis­sa: Bändi in­nos­tui suuren ky­syn­nän vuoksi jär­jes­tä­mään li­sä­kon­ser­tin

12.10.2021 21:00 2
Tilaajille
Taiteiden yö täynnä sielun ruokaa – vielä voi ilmottaa oman tapahtumansa

Tai­tei­den yö täynnä sielun ruokaa – vielä voi il­mot­taa oman ta­pah­tu­man­sa

12.08.2021 18:00
Tilaajille