Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Verotus
OmaVerossa häiriö veroilmoitusten määräpäivänä lähellä puoltayötä – lisäaikaa 11.5. määräpäivän veroilmoittajille perjantaihin 14.5. asti

Oma­Ve­ros­sa häiriö ve­ro­il­moi­tus­ten mää­rä­päi­vä­nä lähellä puol­ta­yö­tä – li­sä­ai­kaa 11.5. mää­rä­päi­vän ve­ro­il­moit­ta­jil­le per­jan­tai­hin 14.5. asti

12.05.2021 13:46
Etätyöhön liittyviä kuluja voi vähentää verotuksessa tulonhankkimismenoina – verohallinto on koonnut tietopaketin ja järjestää 23. maaliskuuta maksuttoman webinaarin

Etä­työ­hön liit­ty­viä kuluja voi vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa tu­lon­hank­ki­mis­me­noi­na – ve­ro­hal­lin­to on koonnut tie­to­pa­ke­tin ja jär­jes­tää 23. maa­lis­kuu­ta mak­sut­to­man we­bi­naa­rin

21.03.2021 13:30
Tilaajille
Verottaja hamuaa toisessa kunnassa enemmän kuin toisessa: katso miten Raahen seudun kuntien verotus eroaa

Ve­rot­ta­ja hamuaa toi­ses­sa kun­nas­sa enemmän kuin toi­ses­sa: katso miten Raahen seudun kuntien verotus eroaa

01.02.2020 09:00
Tilaajille
Pyhäjoki haluaa korottaa veroja

Py­hä­jo­ki haluaa ko­rot­taa veroja

10.11.2018 13:00
Raahen verotoimisto muuttaa keväällä eri osoitteeseen

Raahen ve­ro­toi­mis­to muuttaa ke­vääl­lä eri osoit­tee­seen

19.12.2017 09:32
Verokarhu haluaa kahmaista osansa ydinvoimaeuroista

Ve­ro­kar­hu haluaa kah­mais­ta osansa ydin­voi­ma­eu­rois­ta

28.11.2017 19:00
Kiinteistöjen verotus kiristyy Siikajoella piirun verran

Kiin­teis­tö­jen verotus ki­ris­tyy Sii­ka­joel­la piirun verran

10.11.2017 17:00

Voi­ma­loi­den kiin­teis­tö­ve­ro mak­si­miin

09.11.2017 19:48

Raahen kau­pun­gin­hal­li­tus esittää tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin pi­tä­mis­tä en­nal­laan

08.11.2017 11:48
Kunnat keräävät jo nyt kiinteistöveroja enemmän kuin yhteisöveroja

Kunnat ke­rää­vät jo nyt kiin­teis­tö­ve­ro­ja enemmän kuin yh­tei­sö­ve­ro­ja

08.11.2017 09:00
Veronpalautukset huomioidaan toimeentulotuessa tulona

Ve­ron­pa­lau­tuk­set huo­mioi­daan toi­meen­tu­lo­tues­sa tulona

01.11.2017 15:18
Tuulivoimaloiden kiinteistövero tuo merkittävät lisätulot

Tuu­li­voi­ma­loi­den kiin­teis­tö­ve­ro tuo mer­kit­tä­vät li­sä­tu­lot

30.10.2017 10:00