Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to jatkaa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia – Enin­tään 10 hengen ti­lai­suu­det mah­dol­li­sia

Raahen kaupunginvaltuusto ei pääse kokoontumaan yhteen ennen helmikuuta, vaan 25.1. kokous järjestettäneen etäkokouksena.
Raahen kaupunginvaltuusto ei pääse kokoontumaan yhteen ennen helmikuuta, vaan 25.1. kokous järjestettäneen etäkokouksena.
Kuva: Vesa Joensuu

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa nykyisiä kokoontumisrajoituksia Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella 19.1.–1.2.2021.

Tartuntatautilain nojalla ovat kiellettyjä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Pohjois-Pohjanmaan alueella 1. helmikuuta saakka. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää välttämättömiä yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 10 henkilöä edellyttäen, että virusturvallisuus niissä voidaan varmistaa THL:n ja ministeriön syyskuussa antaman ohjeen mukaisesti.

Määräys koskee Pohjois-Pohjanmaan alueen kaikkia 30 kuntaa.

Pohjois-Pohjanmaa on edelleen epidemian vakavimmalla tasolla, leviämisvaiheessa.

Kahden viimeisen viikon aikana COVID-19 -tapausten ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden on ollut 66,7 Pohjois-Pohjanmaalla. Tautitilanne muuttuu päivittäin. Tavoitteena on painaa epidemiatilanne takaisin perustasolle.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koronaviruksen torjuntatoimia koordinoiva yhteistyöryhmä, jossa 12.1.2021 oli mukana edustus sairaanhoitopiiristä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, THL:stä, Oulun, Kuusamon ja Kalajoen kaupungeista sekä aluehallintovirastosta, arvioi kokouksessaan, että joulun pyhien aikaan positiivisten tapausten määrä oli alhainen johtuen sekä rajoituksista että alhaisista näytteenottomääristä. Joulun pyhien jälkeen tapausmäärät ovat nousseet johtuen pääosin nuorten aikuisten lisääntyneistä kontakteista. Kokonaisuutena sairaanhoitopiirin epidemiologinen tilanne on tasaantunut ollen vielä leviämisvaiheessa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen tarkoituksena on ehkäistä alueellaan yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ja tartuntatautitilanteen pahenemista. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään. Yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa tartunnan torjuntatoimista on välttämätöntä huolehtia.

THL:n ja OKM:n ohjeessa edellytetään muun muassa, että osallistujien välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1–2 metrin turvavälien ylläpitämiseen, tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä sekä järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.