Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Pohjois-Pohjanmaalle tulee 50 henkilön kokoontumisrajoitus, josta voi vapautua koronapassilla – koronaviruksen ilmaantuvuusluku alueella on tällä hetkellä Suomen suurin

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulee 50 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus, josta voi va­pau­tua ko­ronapas­sil­la – ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus­lu­ku alueel­la on tällä het­kel­lä Suomen suurin

19.11.2021 18:46
Tilaajille
Ensi vuonna alkavassa hankkeessa kirjastosta halutaan yhteiskunnallisen keskustelun paikka

Ensi vuonna al­ka­vas­sa hank­kees­sa kir­jas­tos­ta ha­lu­taan yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun paikka

09.11.2021 18:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta työpajatoimintaan Raaheen ja Siikajoelle 89 000 euroa

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta työ­pa­ja­toi­min­taan Raaheen ja Sii­ka­joel­le 89 000 euroa

15.06.2021 18:31
Tilaajille
Raahe ja Pyhäjoki saavat rahaa maksuttomien harrastusten tarjoamiseen

Raahe ja Py­hä­jo­ki saavat rahaa mak­sut­to­mien har­ras­tus­ten tar­joa­mi­seen

08.06.2021 18:00
Tilaajille
Avi aloittaa tehovalvonnan ravintoloissa – Vakavin sanktio on ravintolan sulkeminen

Avi aloit­taa te­ho­val­von­nan ra­vin­to­lois­sa – Vakavin sanktio on ra­vin­to­lan sul­ke­mi­nen

21.04.2021 14:00
Tilaajille
Raahen satamaan suunnitellaan kunnostusruoppausta tulevalle kesälle

Raahen sa­ta­maan suun­ni­tel­laan kun­nos­tus­ruop­paus­ta tu­le­val­le kesälle

16.03.2021 09:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tiedotustilaisuus 3.3.2021.

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tie­do­tus­ti­lai­suus 3.3.2021.

03.03.2021 12:30
Aluehallintovirasto jatkaa kokoontumisrajoituksia – Enintään 10 hengen tilaisuudet mahdollisia

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to jatkaa ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia – Enin­tään 10 hengen ti­lai­suu­det mah­dol­li­sia

14.01.2021 10:43
Vesistörakennustyöt viivästyneet Fennovoiman laitosalueella - "Osoittautuneet toteuttavalle urakoitsijalle suunniteltua haastavammaksi"

Ve­sis­tö­ra­ken­nus­työt vii­väs­ty­neet Fen­no­voi­man lai­tos­alueel­la - "O­soit­tau­tu­neet to­teut­ta­val­le ura­koit­si­jal­le suun­ni­tel­tua haas­ta­vam­mak­si"

03.01.2021 12:00
Tilaajille
Raahen koronakatastrofi jäämässä säikähdykseksi? - "Näyttää lupaavalta", sanovat ylijohtaja ja terveydenhuollon johtaja

Raahen ko­ro­na­ka­tast­ro­fi jää­mäs­sä säi­käh­dyk­sek­si? - "Näyt­tää lu­paa­val­ta", sanovat yli­joh­ta­ja ja ter­vey­den­huol­lon johtaja

25.08.2020 21:00 3
Tilaajille
Makkarasta tuli kunnon soppa

Mak­ka­ras­ta tuli kunnon soppa

08.07.2020 10:38
Tilaajille
Raahen kirjastolle haetaan lukuinnostajaa

Raahen kir­jas­tol­le haetaan lu­ku­in­nos­ta­jaa

31.05.2020 12:00
Tilaajille
Harvakseltaan kokoontuvasta omistajaohjausryhmästä tuli pika-aikataululla tapaava koronatilanteen seuraaja

Har­vak­sel­taan ko­koon­tu­vas­ta omis­ta­ja­oh­jaus­ryh­mäs­tä tuli pi­ka-ai­ka­tau­lul­la tapaava ko­ro­na­ti­lan­teen seu­raa­ja

17.04.2020 16:00
Tilaajille
Arvio ko­ro­nae­pi­de­mian huipun ajoit­tu­mi­ses­ta Pohjois-Pohjanmaalla altis muuttumaan – etenemistä tarkastellaan viikoittain

Arvio ko­ro­na­epi­de­mian huipun ajoit­tu­mi­ses­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la altis muut­tu­maan – ete­ne­mis­tä tar­kas­tel­laan vii­koit­tain

09.04.2020 08:22
Tilaajille
Ennuste muuttui: ko­ro­na­vi­ruse­pi­de­mian arvioidaan olevan Pohjois-Suomessa pahimmillaan juhannuksen aikaan – epidemian uskotaan jatkuvan pitkälle syksyyn

Ennuste muut­tui: ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian ar­vioi­daan olevan Poh­jois-Suo­mes­sa pa­him­mil­laan ju­han­nuk­sen aikaan – epi­de­mian us­ko­taan jat­ku­van pit­käl­le syksyyn

07.04.2020 19:44
Tilaajille
Maakuntahallitus nimesi Minna Kortessalon Raahesta liikuntaneuvostoon

Maa­kun­ta­hal­li­tus nimesi Minna Kor­tes­sa­lon Raa­hes­ta lii­kun­ta­neu­vos­toon

16.12.2019 15:01
Tilaajille