Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tilaajille

Il­ma­tie­teen laitos: Te­räs­teh­das on mer­kit­tä­vin bent­so(a)­py­ree­nin lähde – SSAB: Korkeat vuo­si­kes­ki­ar­vo­pi­toi­suu­det ovat teol­li­suu­den ja puun­pol­ton yh­teis­vai­ku­tus­ta

Ilmatieteen laitoksen mukaan Raahen Lapaluodossa mitattiin vuonna 2021 Suomen korkein bentso(a)pyreenin vuosikeskiarvo, 1,3 nanogrammaa kuutiometrissä. Se ylittää EU:n tavoitearvon, joka on 1 nanogramma kuutiometrissä.

PAH-yhdisteisiin kuuluvan bentso(a)pyreenin tavoitearvo on ylittynyt Raahen kaupungin ilmanlaadun mittauksissa Lapaluodon mittausasemalla seitsemänä vuonna ajanjaksolla 2013–2021.

Vuoden 2021 ajan ilmanlaatua tarkkailtiin myös uudella Aittalahden mittauspisteellä SSAB:n terästehtaan vieressä. Ilmatieteen laitos mittasi Aittalahdella jatkuvatoimisesti hengitettävien hiukkasten, rikkidioksidin ja mustan hiilen pitoisuuksia. Keräinmenetelmin mitattiin hengitettävien hiukkasten sisältämien arseenin, metallien, PAH-yhdisteiden mustan hiilen ja orgaanisen hiilen sekä ja ionien pitoisuuksia.

– Selvitys teetettiin osana ympäristölupamääräystä, ja sen perusteella saatiin lisätietoa siitä, mikä osuus Aittalahdella mitatuista bentso(a)pyreenin pitoisuuksista tulee tehtaalta ja mikä muista lähteistä, kuten puun pienpoltosta.

Lue tämä ja muut Raahen alueen uutiset

Digi 1 kk _vain 1 €_