Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lapaluoto
Vesipostin purkaminen nosti harmituksen Lapaluodossa: "Mökkiläisten palveluja pyritään poistamaan, koska ne eivät ole kannattavia"

Ve­si­pos­tin pur­ka­mi­nen nosti har­mi­tuk­sen La­pa­luo­dos­sa: "Mök­ki­läis­ten pal­ve­lu­ja py­ri­tään pois­ta­maan, koska ne eivät ole kan­nat­ta­via"

03.10.2023 16:00 5
Ilmatieteen laitos: Terästehdas on merkittävin bentso(a)pyreenin lähde – SSAB: Korkeat vuosikeskiarvopitoisuudet ovat teollisuuden ja puunpolton yhteisvaikutusta

Il­ma­tie­teen laitos: Te­räs­teh­das on mer­kit­tä­vin bent­so(a)­py­ree­nin lähde – SSAB: Korkeat vuo­si­kes­ki­ar­vo­pi­toi­suu­det ovat teol­li­suu­den ja puun­pol­ton yh­teis­vai­ku­tus­ta

08.03.2023 08:00
Tilaajille
Tarinan Gunilla eli 1800-luvulla Lapaluodossa

Tarinan Gunilla eli 1800-lu­vul­la La­pa­luo­dos­sa

03.12.2022 12:00
Öljyntorjuntaveneen uuden laiturin toimittaja on valittu

Öl­jyn­tor­jun­ta­ve­neen uuden lai­tu­rin toi­mit­ta­ja on valittu

18.08.2022 08:00 1
Tilaajille
Palo- ja pelastuslaitoksen vene siirtyy Lapaluotoon

Palo- ja pe­las­tus­lai­tok­sen vene siirtyy La­pa­luo­toon

10.06.2022 10:00
Tilaajille
Raahen poliisi jahtasi kieltolain aikana pirtutrokareita ja kyöräsi juopuneita putkan pahnoille selviämään

Raahen poliisi jahtasi kiel­to­lain aikana pir­tu­tro­ka­rei­ta ja kyöräsi juo­pu­nei­ta putkan pah­noil­le sel­viä­mään

04.06.2022 12:00
Tilaajille
Lapaluodon kalahalli peruskorjataan, urakoitsija on jo valittu

La­pa­luo­don ka­la­hal­li pe­rus­kor­ja­taan, ura­koit­si­ja on jo valittu

17.03.2022 10:51 2
Tilaajille
Kuljun kaupasta sai mitä tarvittiin

Kuljun kau­pas­ta sai mitä tar­vit­tiin

05.12.2021 10:00
Tilaajille
Kalamarkkinoiden myöhentäminen kannatti: markkinaväelle oli tarjolla entistä enemmän paikallista kalaa

Ka­la­mark­ki­noi­den myö­hen­tä­mi­nen kan­nat­ti: mark­ki­na­väel­le oli tar­jol­la entistä enemmän pai­kal­lis­ta kalaa

30.10.2021 18:00 2
Tilaajille
Lapaluodossa päästään taas markkinoille: "Tulossa hyvät ja isot syyskalamarkkinat"

La­pa­luo­dos­sa pääs­tään taas mark­ki­noil­le: "Tu­los­sa hyvät ja isot syys­ka­la­mark­ki­nat"

22.10.2021 19:00
Tilaajille
Lapaluodon koulun ostaja ei vielä tiedä rakennuksen lopullista kohtaloa: "Lähinnä harrasteprojektiksi ostettiin"

La­pa­luo­don koulun ostaja ei vielä tiedä ra­ken­nuk­sen lo­pul­lis­ta koh­ta­loa: "Lä­hin­nä har­ras­te­pro­jek­tik­si os­tet­tiin"

22.07.2021 18:00
Tilaajille
Lapaluodon koulu meni kaupaksi – lähtöhintana oli yksi euro

La­pa­luo­don koulu meni kau­pak­si – läh­tö­hin­ta­na oli yksi euro

20.07.2021 16:30 1
Tilaajille
Raideliikenne lisääntyy kun tavarajunat alkavat tuoda säännöllisesti akkukemikaaleja Sotkamon kaivokselta Raahen satamaan

Rai­de­lii­ken­ne li­sään­tyy kun ta­va­ra­ju­nat alkavat tuoda sään­nöl­li­ses­ti ak­ku­ke­mi­kaa­le­ja Sot­ka­mon kai­vok­sel­ta Raahen sa­ta­maan

23.01.2021 08:00
Tilaajille
Lapaluodon Kalahalli on nyt myös lounasravintola: Vilkas vastaanotto yllätti yrittäjät

La­pa­luo­don Ka­la­hal­li on nyt myös lou­nas­ra­vin­to­la: Vilkas vas­taan­ot­to yllätti yrit­tä­jät

20.02.2020 19:00
Tilaajille