Hyvää itsenäisyyspäivää! : It­se­näi­syys­päi­vän Raahen Seutu il­mes­tyy nä­köis­leh­te­nä

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirkkosarja

Raahen alueen kirkot
Uusi kirkko haluttiin rakentaa graniitista

Uusi kirkko ha­lut­tiin ra­ken­taa gra­nii­tis­ta

29.08.2020 09:00
Tilaajille
Kirkko todisti Suomen sodan tärkeää taistelua

Kirkko todisti Suomen sodan tärkeää tais­te­lua

24.08.2020 08:45
Tilaajille
Kirkko rakennettiin betonista säästösyistä

Kirkko ra­ken­net­tiin be­to­nis­ta sääs­tö­syis­tä

15.08.2020 09:00
Tilaajille
Sakastin seinä kertoo menneistä tapahtumista

Sa­kas­tin seinä kertoo men­neis­tä ta­pah­tu­mis­ta

08.08.2020 13:00
Tilaajille
Mikael Toppelius jätti Paavolan kirkkoon terveiset luohualaisisännille, jotka epäilivät hänen taiteellisia kykyjään

Mikael Top­pe­lius jätti Paa­vo­lan kirk­koon ter­vei­set luo­hua­lai­si­sän­nil­le, jotka epäi­li­vät hänen tai­teel­li­sia ky­ky­jään

04.07.2020 13:00
Tilaajille
Kun suuri osa seurakuntalaisista ei mahtunut kirkkoon sisään, päätettiin rakentaa uusi kirkko

Kun suuri osa seu­ra­kun­ta­lai­sis­ta ei mah­tu­nut kirk­koon sisään, pää­tet­tiin ra­ken­taa uusi kirkko

27.06.2020 09:00
Tilaajille
Saloisten kirkko on katsonut yli kylän sukupolvien ajan

Sa­lois­ten kirkko on kat­so­nut yli kylän su­ku­pol­vien ajan

28.09.2020 12:23
Tilaajille
Uusi kirkko rakennettiin palaneen paikalle

Uusi kirkko ra­ken­net­tiin pa­la­neen pai­kal­le

06.06.2020 13:00
Tilaajille