Ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mi­nen näyttää jat­ku­van Suo­mes­sa eri­to­ten HUSin alueel­la – osassa Suomea epi­de­mia­ti­lan­ne yhä rau­hal­li­nen

Koronavirusepidemian kiihtyminen näyttää jatkuvan Suomessa. Asiasta kertoivat STM ja THL viikoittaisessa koronavirustilannekatsastuksessa.

Epidemiatilanne on huonontunut nopeasti eritoten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Alueella todettiin viikolla 39 yhteensä 425 uutta tapausta, kun edeltävällä viikolla niitä todettiin 226 tapausta.

STM:n ja THL:n mukaan tilanne näyttää olevan valtakunnallisesti kiihtymässä, mutta tämä selittyy pitkälti HUS:n alueen epidemiatilanteesta. Osassa Suomea epidemiatilanne on samaan aikaan yhä rauhallinen.

Suurin osa uusista tapauksista liittyy tilannekatsauksen perusteella jo aiemmin tiedossa olleisiin koronatapauksiin. Tilannekatsauksessa todetaan, että viime viikkojen aikana on todettu yhä enemmän laajoja kotimaisia tartuntaryppäitä ja joukkoaltistumisia, jotka ovat johtaneet jatkotartuntoihin.

Viikolla 39 eli viime viikolla tartunnanlähde jäi epäselväksi noin puolessa todetuista tapauksista. Suurin osa epäselvistä tapauksista on HUS:n alueella, missä kaikista tapauksista noin kahdessa kolmaosassa tartunnanlähde on tuntematon. Muualla maassa tartunnanlähde on epäselvä noin viidenneksessä tautitapauksista, STM kertoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitävät torstaina jokaviikkoisen koronavirustilannekatsauksensa. Tiedotustilaisuus alkoi kello 10.

Tilannekatsauksessa olivat paikalla strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sekä osastopäällikkö Tuija Kumpulainen STM:stä sekä ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä.

Katso tästä tiedotustilaisuus tallenteena: