THL
Viimeisin 24 tuntia
THL muistuttaa: Kotona tehtävä vasta-ainetesti ei korvaa terveydenhuollossa tehtävää koronatestiä

THL muis­tut­taa: Kotona tehtävä vas­ta-ai­ne­tes­ti ei korvaa ter­vey­den­huol­los­sa teh­tä­vää ko­ro­na­tes­tiä

14.04.2021 13:51
Kuukausi
THL: Pohjois-Pohjanmaalla todettu neljä uutta koronavirustartuntaa Oulussa, Siikajoella ja Ylivieskassa – Suomessa todettu jo yli 80 000 tartuntaa epidemian aikana

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu neljä uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Ou­lus­sa, Sii­ka­joel­la ja Yli­vies­kas­sa – Suo­mes­sa todettu jo yli 80 000 tar­tun­taa epi­de­mian aikana

06.04.2021 15:16
THL: Alustavat arviot koronarokotteiden tehosta saatu – rokotus vähensi koronan vakavaa muotoa huomattavasti

THL: Alus­ta­vat arviot ko­ro­na­ro­kot­tei­den tehosta saatu – rokotus vähensi koronan vakavaa muotoa huo­mat­ta­vas­ti

31.03.2021 11:07
THL: Suomessa 856 uutta koronatartuntaa, Pohjois-Pohjanmaan kaikki 7 tartuntaa todettu Oulussa

THL: Suo­mes­sa 856 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maan kaikki 7 tar­tun­taa todettu Oulussa

20.03.2021 19:03
Neljäsosa koronavirustartunnoista todettiin viikolla 10 alle 20-vuotiailla, sairaaloiden kuormituksen uskotaan kasvavan – katso tallenne sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n tilannekatsauksesta

Nel­jäs­osa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nois­ta to­det­tiin vii­kol­la 10 alle 20-vuo­tiail­la, sai­raa­loi­den kuor­mi­tuk­sen us­ko­taan kas­va­van – katso tal­len­ne so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön ja THL:n ti­lan­ne­kat­sauk­ses­ta

18.03.2021 11:29 1
Vanhemmat
THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 23 uutta koronavirustartuntaa, joista Oulussa 12 – koko maassa ti­las­toi­tu 706 uutta tar­tun­taa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 23 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joista Oulussa 12 – koko maassa ti­las­toi­tu 706 uutta tar­tun­taa

12.03.2021 13:48
THL: 12 uutta koronavirustartuntaa Pohjois-Pohjanmaalla, tartuntoja neljällä paikkakunnalla – koko maassa tilastoitu 720 uutta tartuntaa

THL: 12 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Poh­jois-Poh­jan­maal­la, tar­tun­to­ja nel­jäl­lä paik­ka­kun­nal­la – koko maassa ti­las­toi­tu 720 uutta tar­tun­taa

11.03.2021 11:54
Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL: Koronavirustartuntojen määrä nousussa, rokotukset vähentäneet menehtyneiden määrää – katso tallenne tiedotustilaisuudesta

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ja THL: Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä nou­sus­sa, ro­ko­tuk­set vä­hen­tä­neet me­neh­ty­nei­den määrää – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

11.03.2021 11:46
Pohjois-Pohjanmaalla todettu 26 uutta koronavirustartuntaa – koko maassa todettu 588 uutta tartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la todettu 26 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – koko maassa todettu 588 uutta tar­tun­taa

09.03.2021 14:19
Jälleen uusi tutkimus puhuu koirien hyväätekevästä vaikutuksesta – sen mukaan koira muokkaa kodin mikrobistoa monipuolisemmaksi

Jälleen uusi tut­ki­mus puhuu koirien hy­vää­te­ke­väs­tä vai­ku­tuk­ses­ta – sen mukaan koira muokkaa kodin mik­ro­bis­toa mo­ni­puo­li­sem­mak­si

08.03.2021 15:20 1
Tilaajille
THL: Suomessa 704 uutta koronatartuntaa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 10 uutta ­tar­tun­taa, joista 6 Oulussa

THL: Suo­mes­sa 704 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 10 uutta tar­tun­taa, joista 6 Oulussa

05.03.2021 11:48
THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 14 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 10 Oulussa – koko maassa 758 uutta tar­tun­taa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 14 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 10 Oulussa – koko maassa 758 uutta tar­tun­taa

04.03.2021 13:14
Suomessa 620 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL – Pohjois-Pohjanmaan tartunnat kasvoivat yhdeksällä, joista yksi Iissä ja loput Oulussa

Suo­mes­sa 620 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, kertoo THL – Poh­jois-Poh­jan­maan tar­tun­nat kas­voi­vat yh­dek­säl­lä, joista yksi Iissä ja loput Oulussa

28.02.2021 12:53
THL: Suomessa on todettu 590 uutta koronatartuntaa ja kolme uutta koronakuolemaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on 29, joista 18 Oulussa

THL: Suo­mes­sa on todettu 590 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa ja kolme uutta ko­ro­na­kuo­le­maa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja on 29, joista 18 Oulussa

24.02.2021 13:10
THL: Suomessa 400 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja raportoitiin 14

THL: Suo­mes­sa 400 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja ra­por­toi­tiin 14

23.02.2021 12:10
PPSHP: Koronarokotettujen vähäinen määrä Pohjois-Pohjanmaalla johtuu nuoresta ikärakenteesta – "Kokonaisuudessaan rokotteita on saatu alueelle oikeudenmukaisesti"

PPSHP: Ko­ro­na­ro­ko­tet­tu­jen vä­häi­nen määrä Poh­jois-Poh­jan­maal­la johtuu nuo­res­ta ikä­ra­ken­tees­ta – "Ko­ko­nai­suu­des­saan ro­kot­tei­ta on saatu alueel­le oi­keu­den­mu­kai­ses­ti"

19.02.2021 12:32
Raahessa yksi uusi koronatapaus – THL suosittelee baarien sulkemista Helsingin seudulla

Raa­hes­sa yksi uusi ko­ro­na­ta­paus – THL suo­sit­te­lee baarien sul­ke­mis­ta Hel­sin­gin seu­dul­la

18.02.2021 15:54 1
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 15 uutta koronatartuntaa – koko maassa raportoitu 407 uutta tapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 15 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maassa ra­por­toi­tu 407 uutta ta­paus­ta

12.02.2021 12:12
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 15 uutta koronavirustartuntaa – Oulussa seitsemän ja Kalajoella neljä uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 15 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Oulussa seit­se­män ja Ka­la­joel­la neljä uutta tar­tun­taa

04.02.2021 15:24
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 13 uutta koronatartuntaa – tapauksia Oulussa, Iissä ja Raahessa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 13 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – ta­pauk­sia Ou­lus­sa, Iissä ja Raa­hes­sa

30.01.2021 12:12