Tilaajille

Ko­ro­na­va­rau­tu­mi­nen ai­heut­ti hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mäl­le lähes mil­joo­nan kus­tan­nuk­set

Raahen sairaalan infektio-osasto suljetaan perjantaina ja infektiopotilaat hoidetaan uusin järjestelyin.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on arvioinut kevään ja alkukesän koronavarautumisen aiheuttavan sille 975 000 euron kustannusvaikutukset. Summa koostuu lisäkustannuksista, joita on tullut 575 000 euroa ja pienentyneistä tuloista, joita on jäänyt saamatta 400 000 euroa.

Lisäkustannukset ovat syntyneet muun muassa koronaosastosta, infektiopoliklinikasta ja suojavarusteista. Tulot ovat vähentyneet, koska asiakasmaksuja ei ole tullut kiireettömästä toiminnasta, kuten hammashuollosta, neuvoloista ja ehkäisevästä terveydenhuollosta.