Kysely: Suo­ma­lai­sil­la on aiempaa enemmän huolta yh­teis­kun­nan kont­rol­lis­ta ja val­von­nas­ta

Suomalaisista suurin osa on sitä mieltä, että nykyinen teknologia tarjoaa yrityksille liian suuren vallan valvoa ihmisiä.
Suomalaisista suurin osa on sitä mieltä, että nykyinen teknologia tarjoaa yrityksille liian suuren vallan valvoa ihmisiä.
Kuva: Laura Seppä

Suomalaisista suurin osa on sitä mieltä, että nykyinen teknologia tarjoaa yrityksille liian suuren vallan valvoa ihmisiä ja hyötyä niistä taloudellisesti käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Huolestuneita oli vastaajista 65 prosenttia. Heidän joukossaan oli kaikkien puolueiden kannattajien enemmistö. Vain neljännes (24 prosenttia) tohtii olla eri mieltä.