Tutkimus
Korona näkyy yhä ruoka-avun tarpeessa - Raahessa apua jaetaan joka päivä

Korona näkyy yhä ruo­ka-avun tar­pees­sa - Raa­hes­sa apua jaetaan joka päivä

03.10.2020 08:00 0
Tilaajille
Raahen tuulista tutkijatohtoriksi – kotikaupunki tarjosi Inna Liskolle hyvät lähtökohdat elämään

Raahen tuu­lis­ta tut­ki­ja­toh­to­rik­si – ko­ti­kau­pun­ki tarjosi Inna Lis­kol­le hyvät läh­tö­koh­dat elämään

13.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Puistot, kävelyreitit ja palvelut sopivalla etäisyydellä saavat ikääntyneet liikkeelle

Puis­tot, kä­ve­ly­rei­tit ja pal­ve­lut so­pi­val­la etäi­syy­del­lä saavat ikään­ty­neet liik­keel­le

12.08.2020 10:02 0
Tilaajille
Ruukissa tutkitaan viljelyn kasvihuonepäästöjä joten antureita on maan sisällä, päällä ja ilmassa

Ruu­kis­sa tut­ki­taan vil­je­lyn kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä joten an­tu­rei­ta on maan si­säl­lä, päällä ja ilmassa

29.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Tutkimusta tutun linnun liikkeistä –Nykyinen tieto suositusta riistalinnusta vähäistä

Tut­ki­mus­ta tutun linnun liik­keis­tä –Ny­kyi­nen tieto suo­si­tus­ta riis­ta­lin­nus­ta vä­häis­tä

15.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Tutkimus infraäänen vaikutuksista ihmisten terveyteen valmistumassa - "infraäänialtistus ei selitä tuulivoimaan liitettyä oireilua"

Tut­ki­mus inf­ra­ää­nen vai­ku­tuk­sis­ta ih­mis­ten ter­vey­teen val­mis­tu­mas­sa - "inf­raää­nial­tis­tus ei selitä tuu­li­voi­maan lii­tet­tyä oi­rei­lua"

20.04.2020 11:00 0
Tilaajille
Kohta tiedetään, miten tuulivoimaäänet vaikuttavat Kopsassa. Vielä ehdit mukaan havaitsemistesteihin!

Kohta tie­de­tään, miten tuu­li­voi­ma­ää­net vai­kut­ta­vat Kop­sas­sa. Vielä ehdit mukaan ha­vait­se­mis­tes­tei­hin!

30.12.2019 08:00 0
Tilaajille
Työ erittäin pienten asioiden parissa

Työ erit­täin pienten asioi­den parissa

22.12.2019 20:00 0
Tilaajille