Tilaajille

Raahen kou­lu­jen krii­si­opas kar­sit­tiin entistä toi­mi­vam­mak­si - "Tieto pitää löytää hel­pos­ti ja no­peas­ti"

Koulujen kriisiopasta on päivitetty Raahessa entistä tiiviimmäksi ja selkeämmäksi. Oppaasta on karsittu pois kohtia, jotka sisältyvät jo muihin koulujen toimintaa ohjaaviin suunnitelmiin tai joiden on katsottu kuuluvan paremmin johonkin muuhun suunnitelmaan tai oppaaseen.

– Kriisioppaasta on karsittu sellaiset asiat jotka oikeasti eivät liity nimenomaan kriisitilanteisiin. Mitään ei ole kuitenkaan heitetty menemään, vaan kaikki asiat on talletettu muihin sopivampiin asiayhteyksiin, oppaan päivitystä työstämässä ollut Honganpalon ja Tikkalan koulujen koulunjohtaja Anne-Maria Tokola kertoo.