Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen opetustoimi
Raahen Fiiaa esiteltiin koululaisille

Raahen Fiiaa esi­tel­tiin kou­lu­lai­sil­le

14.09.2023 19:00 2
Tilaajille
17 hakijaa Raahen opetus- ja kasvatusjohtajan virkaan

17 hakijaa Raahen opetus- ja kas­va­tus­joh­ta­jan virkaan

02.08.2023 09:32 4
Tilaajille
Hankerahoitus on tehnyt liikkuvan tuen työntekijöiden työsuhteista katkonaisia: Nyt tärkeäksi koettu toiminta halutaan kaupungille

Han­ke­ra­hoi­tus on tehnyt liik­ku­van tuen työn­te­ki­jöi­den työ­suh­teis­ta kat­ko­nai­sia: Nyt tär­keäk­si koettu toi­min­ta ha­lu­taan kau­pun­gil­le

27.04.2023 08:00 2
Laukka valittiin rehtorin virkaan Vihantiin ja Pattijoella jatkettiin koulunjohtajien pestejä

Laukka va­lit­tiin reh­to­rin virkaan Vi­han­tiin ja Pat­ti­joel­la jat­ket­tiin kou­lun­joh­ta­jien pestejä

05.04.2023 12:00 1
Tilaajille
Kaikki erikoisluokat eivät nyt vedä oppilaita Raahessa – "Mennyt korona-aika näkyy"

Kaikki eri­kois­luo­kat eivät nyt vedä op­pi­lai­ta Raa­hes­sa – "Mennyt ko­ro­na-ai­ka näkyy"

29.03.2023 08:00 2
Tilaajille
Kysely: kaikki koululaiset eivät kerro kiusatuksi joutumisesta kenellekään

Kysely: kaikki kou­lu­lai­set eivät kerro kiu­sa­tuk­si jou­tu­mi­ses­ta ke­nel­le­kään

11.11.2022 09:00
Tilaajille
Ensin köysi solmuun – "Todella mahtava päivä, juhlapäivä"

Ensin köysi solmuun – "To­del­la mahtava päivä, juh­la­päi­vä"

15.09.2022 17:00
Tilaajille
Raahessa varaudutaan pahenevaan koronatilanteeseen – "Toivottavasti se on vain ennuste, joka ei toteudu"

Raa­hes­sa va­rau­du­taan pa­he­ne­vaan ko­ro­na­ti­lan­tee­seen – "Toi­vot­ta­vas­ti se on vain en­nus­te, joka ei to­teu­du"

19.01.2022 08:30
Tilaajille
Raahessa koulut alkavat lähiopetuksessa

Raa­hes­sa koulut alkavat lä­hi­ope­tuk­ses­sa

07.01.2022 17:30 1
OAJ:n kyselyyn vastanneista opettajista 57 prosenttia on harkinnut alanvaihtoa – Uhkaako Suomea opettajapula?

OAJ:n ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta opet­ta­jis­ta 57 pro­sent­tia on har­kin­nut alan­vaih­toa – Uhkaako Suomea opet­ta­ja­pu­la?

29.09.2021 08:00 1
Tilaajille
Paani jää koulunjohtajaksi Keskuskoululle, Raahen lukiolle toinenkin apulaisrehtori

Paani jää kou­lun­joh­ta­jak­si Kes­kus­kou­lul­le, Raahen lu­kiol­le toi­nen­kin apu­lais­reh­to­ri

09.06.2021 16:00 1
Tilaajille
Lautakunta torppasi toiveen opetuspäälliköstä Raaheen

Lau­ta­kun­ta torp­pa­si toiveen ope­tus­pääl­li­kös­tä Raaheen

15.02.2021 12:00 2
Tilaajille
Raahen koulujen kriisiopas karsittiin entistä toimivammaksi - "Tieto pitää löytää helposti ja nopeasti"

Raahen kou­lu­jen krii­si­opas kar­sit­tiin entistä toi­mi­vam­mak­si - "Tieto pitää löytää hel­pos­ti ja no­peas­ti"

04.02.2021 20:00
Tilaajille
Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään ensi lukuvuonna yhdeksällä koululla

Kou­lu­lais­ten il­ta­päi­vä­toi­min­taa jär­jes­te­tään ensi lu­ku­vuon­na yh­dek­säl­lä kou­lul­la

18.05.2020 14:00
Tilaajille
Kokeilu onnistui hyvin: Pattasten erityisluokka jatkaa Harakkamäellä

Kokeilu on­nis­tui hyvin: Pat­tas­ten eri­tyis­luok­ka jatkaa Ha­rak­ka­mäel­lä

18.05.2020 12:01
Tilaajille
Etäkoulu on vielä uutta ihan kaikille – Vanhempia pohdituttaviin kysymyksiin vastattiin etänä

Etä­kou­lu on vielä uutta ihan kai­kil­le – Van­hem­pia poh­di­tut­ta­viin ky­sy­myk­siin vas­tat­tiin etänä

23.04.2020 18:00
Tilaajille
Ruokaa tilattiin kouluille enemmän kuin sitä etäopetukseen siirryttäessä tarvittiin – Hävikki on saatu silti minimoitua

Ruokaa ti­lat­tiin kou­luil­le enemmän kuin sitä etä­ope­tuk­seen siir­ryt­täes­sä tar­vit­tiin – Hävikki on saatu silti mi­ni­moi­tua

21.03.2020 10:36
Tilaajille
Kaikki 1.–3.-luokkalaiset saavat mennä kouluun Raahessakin – Etäopetusta suositellaan edelleen kaikille

Kaikki 1.–3.-luok­ka­lai­set saavat mennä kouluun Raa­hes­sa­kin – Etä­ope­tus­ta suo­si­tel­laan edel­leen kai­kil­le

20.03.2020 16:45
Tilaajille