Raahen opetustoimi

Paani jää kou­lun­joh­ta­jak­si Kes­kus­kou­lul­le, Raahen lu­kiol­le toi­nen­kin apu­lais­reh­to­ri

09.06.2021 16:00 1
Tilaajille

Lau­ta­kun­ta torp­pa­si toiveen ope­tus­pääl­li­kös­tä Raaheen

15.02.2021 12:00 2
Tilaajille

Raahen kou­lu­jen krii­si­opas kar­sit­tiin entistä toi­mi­vam­mak­si - "Tieto pitää löytää hel­pos­ti ja no­peas­ti"

04.02.2021 20:00
Tilaajille

Kou­lu­lais­ten il­ta­päi­vä­toi­min­taa jär­jes­te­tään ensi lu­ku­vuon­na yh­dek­säl­lä kou­lul­la

18.05.2020 14:00
Tilaajille

Kokeilu on­nis­tui hyvin: Pat­tas­ten eri­tyis­luok­ka jatkaa Ha­rak­ka­mäel­lä

18.05.2020 12:01
Tilaajille

Etä­kou­lu on vielä uutta ihan kai­kil­le – Van­hem­pia poh­di­tut­ta­viin ky­sy­myk­siin vas­tat­tiin etänä

23.04.2020 18:00
Tilaajille

Ruokaa ti­lat­tiin kou­luil­le enemmän kuin sitä etä­ope­tuk­seen siir­ryt­täes­sä tar­vit­tiin – Hävikki on saatu silti mi­ni­moi­tua

21.03.2020 10:36
Tilaajille

Kaikki 1.–3.-luok­ka­lai­set saavat mennä kouluun Raa­hes­sa­kin – Etä­ope­tus­ta suo­si­tel­laan edel­leen kai­kil­le

20.03.2020 16:45
Tilaajille