Rakastuneet: Lue Riikan ja And­re­win tarina tästä.

Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Raahen Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nan­ot­to Ari Nurk­ka­lan sun­nun­tai­seen kir­joi­tuk­seen

KANNANOTTO Raahen Perussuomalaisten kanta kiusaamiseen, maalittamiseen ja kaikenlaiseen häirintään missä tahansa tapauksessa on nollatoleranssi.

Henkilön, joka kiusaamista mielestään kokee, on oikeutettu tuomaan näkemyksensä esiin, mutta tässä kyseisessä kaupunginjohtajan ulostulossa on piirteitä, jotka vahingoittavat kaupungin koko organisaatiota.