Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Tarja Ollanketo
Bio Huvimyllyn lahjoitus herättää paljon tunteita - "Tässä on nyt suurista kulttuuriasioista kyse"

Bio Hu­vi­myl­lyn lah­joi­tus he­rät­tää paljon tun­tei­ta - "Tässä on nyt suu­ris­ta kult­tuu­ri­asiois­ta kyse"

08.08.2022 09:00 10
Tilaajille
Maalataanko Ari Nurkkalasta kaupunginjohtajamuotokuva vai ei? Mitä sanoo itse Nurkkala?

Maa­la­taan­ko Ari Nurk­ka­las­ta kau­pun­gin­joh­ta­ja­muo­to­ku­va vai ei? Mitä sanoo itse Nurk­ka­la?

12.04.2022 19:00 8
Tilaajille
Matti Honkala Raahesta menossa hyvinvointialueen aluehallitukseen

Matti Honkala Raa­hes­ta menossa hy­vin­voin­ti­alueen alue­hal­li­tuk­seen

22.02.2022 12:18
Tilaajille
Seitsemän sote-samuraita aloittaa työnsä

Seit­se­män sote-sa­mu­rai­ta aloit­taa työnsä

26.01.2022 08:00 3
Tilaajille
Ulkopuolinen selvitys vapauttaa Ollankedon kiusaamissyytöksistä – Nurkkala koki tulleensa mustamaalatuksi julkisuudessa ja halusi vastata samalla tavalla

Ul­ko­puo­li­nen sel­vi­tys va­paut­taa Ol­lan­ke­don kiu­saa­mis­syy­tök­sis­tä – Nurk­ka­la koki tul­leen­sa mus­ta­maa­la­tuk­si jul­ki­suu­des­sa ja halusi vastata samalla tavalla

12.01.2022 15:29 11
Tilaajille
Kunnallisneuvos Tarja Ollanketo: "Jos mieheni eläisi, en olisi lähtenyt enää ehdolle"

Kun­nal­lis­neu­vos Tarja Ol­lan­ke­to: "Jos mieheni eläisi, en olisi läh­te­nyt enää eh­dol­le"

16.12.2021 20:00 2
Tilaajille
Raahen Perussuomalaisten kannanotto Ari Nurkkalan sunnuntaiseen kirjoitukseen
Mielipidekirjoitus

Raahen Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nan­ot­to Ari Nurk­ka­lan sun­nun­tai­seen kir­joi­tuk­seen

11.11.2021 16:04 3
Tilaajille
Tarja Ollanketo nauttii puheenjohtajiston luottamusta – "Tarvitaan puolueeton selvitys häirinnästä ja kiusaamisesta"

Tarja Ol­lan­ke­to nauttii pu­heen­joh­ta­jis­ton luot­ta­mus­ta – "Tar­vi­taan puo­luee­ton sel­vi­tys häi­rin­näs­tä ja kiu­saa­mi­ses­ta"

11.11.2021 12:03 4
Tilaajille
Lukijalta: Nyt en ihan ymmärrä – oliko ulostulon tarkoituksena häkellyttää ja säikyttää valtuutettuja ja aktiivisia kuntalaisia?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nyt en ihan ymmärrä – oliko ulos­tu­lon tar­koi­tuk­se­na hä­kel­lyt­tää ja säi­kyt­tää val­tuu­tet­tu­ja ja ak­tii­vi­sia kun­ta­lai­sia?

11.11.2021 08:00 5
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala sai tarpeekseen häirinnästä: "Laitan itseni silmukkaan, vaikka tämä tietäisi kunnallisen urani loppua"

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Nurk­ka­la sai tar­peek­seen häi­rin­näs­tä: "Laitan itseni sil­muk­kaan, vaikka tämä tie­täi­si kun­nal­li­sen urani loppua"

08.11.2021 16:32 21
Tilaajille
Sairaanhoitopiirin tapa tehdä veronmaksajille kalliita päätöksiä herättää kritiikkiä Raahessa

Sai­raan­hoi­to­pii­rin tapa tehdä ve­ron­mak­sa­jil­le kal­lii­ta pää­tök­siä he­rät­tää kri­tiik­kiä Raa­hes­sa

02.07.2021 11:00 3
Tilaajille