Ari Nurkkala
Kuukausi
Ari Nurkkala julkaisi toisen avoimen kirjeen

Ari Nurk­ka­la jul­kai­si toisen avoimen kirjeen

15.11.2021 13:36 10
Tilaajille
Raahen Perussuomalaisten kannanotto Ari Nurkkalan sunnuntaiseen kirjoitukseen
Mielipidekirjoitus

Raahen Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nan­ot­to Ari Nurk­ka­lan sun­nun­tai­seen kir­joi­tuk­seen

11.11.2021 16:04 3
Tilaajille
Tarja Ollanketo nauttii puheenjohtajiston luottamusta – "Tarvitaan puolueeton selvitys häirinnästä ja kiusaamisesta"

Tarja Ol­lan­ke­to nauttii pu­heen­joh­ta­jis­ton luot­ta­mus­ta – "Tar­vi­taan puo­luee­ton sel­vi­tys häi­rin­näs­tä ja kiu­saa­mi­ses­ta"

11.11.2021 12:03 4
Tilaajille
Lukijalta: Nyt en ihan ymmärrä – oliko ulostulon tarkoituksena häkellyttää ja säikyttää valtuutettuja ja aktiivisia kuntalaisia?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nyt en ihan ymmärrä – oliko ulos­tu­lon tar­koi­tuk­se­na hä­kel­lyt­tää ja säi­kyt­tää val­tuu­tet­tu­ja ja ak­tii­vi­sia kun­ta­lai­sia?

11.11.2021 08:00 5
Tilaajille
Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala sai tarpeekseen häirinnästä: "Laitan itseni silmukkaan, vaikka tämä tietäisi kunnallisen urani loppua"

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Nurk­ka­la sai tar­peek­seen häi­rin­näs­tä: "Laitan itseni sil­muk­kaan, vaikka tämä tie­täi­si kun­nal­li­sen urani loppua"

08.11.2021 16:32 21
Tilaajille
Vanhemmat
Ari Nurkkalan haastattelun jälkeen toimikunta päätti ehdottaa Esko Poikelaa Rauman kaupunginjohtajaksi

Ari Nurk­ka­lan haas­tat­te­lun jälkeen toi­mi­kun­ta päätti eh­dot­taa Esko Poi­ke­laa Rauman kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

08.09.2021 18:46 4
Tilaajille
Nurkkala haastatellaan Rauman kaupunginjohtajan virkaan

Nurk­ka­la haas­ta­tel­laan Rauman kau­pun­gin­joh­ta­jan virkaan

29.08.2021 19:45 2
Tilaajille
Ari Nurkkala hakee Rauman kaupunginjohtajaksi

Ari Nurk­ka­la hakee Rauman kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

06.08.2021 14:41 6
Tilaajille
Sairaanhoitopiirin tapa tehdä veronmaksajille kalliita päätöksiä herättää kritiikkiä Raahessa

Sai­raan­hoi­to­pii­rin tapa tehdä ve­ron­mak­sa­jil­le kal­lii­ta pää­tök­siä he­rät­tää kri­tiik­kiä Raa­hes­sa

02.07.2021 11:00 3
Tilaajille
Siikajoki ja Pyhäjoki nousivat kuntavertailussa – Siikajoen kunnanjohtaja: "Pakko, koska tulemme pysymään itsenäisinä"

Sii­ka­jo­ki ja Py­hä­jo­ki nou­si­vat kun­ta­ver­tai­lus­sa – Sii­ka­joen kun­nan­joh­ta­ja: "Pakko, koska tulemme py­sy­mään it­se­näi­si­nä"

02.04.2021 08:01
Tilaajille
Ilon lähettiläät jälleen tien päälle – Zetoristit ottavat kohteekseen Raatteen tien

Ilon lä­het­ti­läät jälleen tien päälle – Ze­to­ris­tit ottavat koh­teek­seen Raat­teen tien

21.07.2020 18:00
Tilaajille
Harvakseltaan kokoontuvasta omistajaohjausryhmästä tuli pika-aikataululla tapaava koronatilanteen seuraaja

Har­vak­sel­taan ko­koon­tu­vas­ta omis­ta­ja­oh­jaus­ryh­mäs­tä tuli pi­ka-ai­ka­tau­lul­la tapaava ko­ro­na­ti­lan­teen seu­raa­ja

17.04.2020 16:00
Tilaajille