Tilaajille

Tuu­li­voi­ma­säh­köä aletaan puskea kan­ta­verk­koon: Sii­ka­joen­ky­län ja Ol­ki­jär­ven välinen voi­ma­lin­ja levenee

Fingridin ikääntynyttä kantaverkkoa uusitaan Siikajoenkylän suunnalla tuulivoimaloiden vuoksi. Uusi voimajohto rakennetaan nykyisen johdon viereen.

Tuulivoiman rakentaminen näkyy lähivuosina entistä leveämpänä voimajohtoaukkona Siikajoen maastossa, sillä laajenevat tuulivoima-alueet täytyy liittää kanta- ja alueverkkoon.

Fingrid ja Elenia ovat yhteistyössä suunnitelleet uutta voimajohtoa nykyisen voimajohdon viereen. Voimajohtolinja pystytetään Siikajoenkylän ja Olkijärven väliselle 9–10 kilometrin pituiselle matkalle ja aina Siikajoenkylän kirkonkylälle saakka.