Tilaajille

Ym­pä­ris­tö­ris­ke­jä sel­vi­te­tään - koh­tee­na vanha kaa­to­paik­ka Vi­han­nis­sa ja sahan alue Sii­ka­joel­la

Maaperän laatua ja mahdollista puhdistustarvetta ryhdytään selvittämään Vihannissa ja Siikajoella. Selvityksiä tehdään huhti-kesäkuussa.

Raahen Vihannissa tutkimuskohteena on Petäjäkankaan vanhan kaatopaikan alue, missä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia. Kohteessa on ollut kaatopaikka, jota on käytetty vuosina 1960-1970. Tutkittava alue sijaitsee tärkeäksi luokitellulla Vihanninkankaan pohjavesialueella.