Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tilaajille

Ym­pä­ris­tö­ris­ke­jä sel­vi­te­tään - koh­tee­na vanha kaa­to­paik­ka Vi­han­nis­sa ja sahan alue Sii­ka­joel­la

Maaperän laatua ja mahdollista puhdistustarvetta ryhdytään selvittämään Vihannissa ja Siikajoella. Selvityksiä tehdään huhti-kesäkuussa.

Raahen Vihannissa tutkimuskohteena on Petäjäkankaan vanhan kaatopaikan alue, missä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia. Kohteessa on ollut kaatopaikka, jota on käytetty vuosina 1960-1970. Tutkittava alue sijaitsee tärkeäksi luokitellulla Vihanninkankaan pohjavesialueella.

Petäjäkankaan vanhan kaatopaikan alueelta otetaan näytteitä maaperän laatua koskevia analyysejä varten. Kohteeseen asennetaan tutkimuksen yhteydessä myös pohjavesiputkia, joista otettavista näytteistä analysoidaan veden laatua. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve.

Vanhan kaatopaikan alueen ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Raahen kaupunki ja Pirkanmaan ely-keskus.

Lue tämä ja muut Raahen alueen uutiset

Digi 1 kk _vain 1 €_