Hankkeet
Yksinyrittäjille tukea: Mytty-hanke tarjoaa kehittämisapua mikroyrittäjille

Yk­sin­yrit­tä­jil­le tukea: Myt­ty-han­ke tarjoaa ke­hit­tä­mis­apua mik­ro­yrit­tä­jil­le

22.02.2021 14:06
Tilaajille
Työttömistä miehistä Arjen sankareita – Hanke alkaa Raahessa ruuanlaittokurssilla

Työt­tö­mis­tä mie­his­tä Arjen san­ka­rei­ta – Hanke alkaa Raa­hes­sa ruuan­lait­to­kurs­sil­la

14.01.2021 18:00
Tilaajille
Raahessa alkanut Kaski-hanke auttaa yrittäjää hakemaan de minimis -tukea liiketoiminnan kehittämiseen ja investointeihin

Raa­hes­sa alkanut Kas­ki-han­ke auttaa yrit­tä­jää ha­ke­maan de minimis -tukea lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen ja in­ves­toin­tei­hin

12.08.2020 12:00
Tilaajille