Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Hankkeet
Siikajoen kunta hakee rahoitusta hankkeelle, jossa kehitettäisiin Siikajoen reitistöjä – kylien asukkaita aktivoitaisiin osallistumaan reittien suunnitteluun ja koekäyttäjiksi

Sii­ka­joen kunta hakee ra­hoi­tus­ta hank­keel­le, jossa ke­hi­tet­täi­siin Sii­ka­joen rei­tis­tö­jä – kylien asuk­kai­ta ak­ti­voi­tai­siin osal­lis­tu­maan reit­tien suun­nit­te­luun ja koe­käyt­tä­jik­si

20.02.2023 14:29
Tilaajille
Raahen mahdollisuudet kasautuvat nyt satamaan – "Meidän täytyy olla valmiita satsaamaan"

Raahen mah­dol­li­suu­det ka­sau­tu­vat nyt sa­ta­maan – "Meidän täytyy olla val­mii­ta sat­saa­maan"

10.10.2022 08:00
Tilaajille
Raahe mukana Yhdessä osallisuutta -hankkeessa

Raahe mukana Yhdessä osal­li­suut­ta -hank­kees­sa

19.08.2022 17:00 1
Tilaajille
Yksinyrittäjille tukea: Mytty-hanke tarjoaa kehittämisapua mikroyrittäjille

Yk­sin­yrit­tä­jil­le tukea: Myt­ty-han­ke tarjoaa ke­hit­tä­mis­apua mik­ro­yrit­tä­jil­le

22.02.2021 14:06
Tilaajille
Työttömistä miehistä Arjen sankareita – Hanke alkaa Raahessa ruuanlaittokurssilla

Työt­tö­mis­tä mie­his­tä Arjen san­ka­rei­ta – Hanke alkaa Raa­hes­sa ruuan­lait­to­kurs­sil­la

14.01.2021 18:00
Tilaajille
Raahessa alkanut Kaski-hanke auttaa yrittäjää hakemaan de minimis -tukea liiketoiminnan kehittämiseen ja investointeihin

Raa­hes­sa alkanut Kas­ki-han­ke auttaa yrit­tä­jää ha­ke­maan de minimis -tukea lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen ja in­ves­toin­tei­hin

12.08.2020 12:00
Tilaajille