Iltapäivätoiminta
Iltapäivätoiminta jatkuu taas ensi lukuvuonna

Il­ta­päi­vä­toi­min­ta jatkuu taas ensi lu­ku­vuon­na

08.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään ensi lukuvuonna yhdeksällä koululla

Kou­lu­lais­ten il­ta­päi­vä­toi­min­taa jär­jes­te­tään ensi lu­ku­vuon­na yh­dek­säl­lä kou­lul­la

18.05.2020 14:00 0
Tilaajille
Ilmoittautuminen esiopetukseen ja haku iltapäivätoimintaan on alkanut

Il­moit­tau­tu­mi­nen esi­ope­tuk­seen ja haku il­ta­päi­vä­toi­min­taan on alkanut

24.01.2020 18:00 0
Tilaajille