Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kiinteistöpäällikkö
Seurakunnan uusi kiinteistöpäällikkö aikoo tulla tutuiksi kaikkien seurakunnan kiinteistöjen kanssa

Seu­ra­kun­nan uusi kiin­teis­tö­pääl­lik­kö aikoo tulla tu­tuik­si kaik­kien seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­jen kanssa

27.01.2024 12:56
Tilaajille
Raahen seurakunta sai juuri uuden kiinteistöpäällikön

Raahen seu­ra­kun­ta sai juuri uuden kiin­teis­tö­pääl­li­kön

12.12.2023 12:53 1
Tilaajille
Seurakunnan kiinteistöpäällikön virkaa tavoittelee 15 hakijaa

Seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­pääl­li­kön virkaa ta­voit­te­lee 15 hakijaa

03.11.2023 10:00 4
Tilaajille
Raahen seurakunta hakee uutta kiinteistöpäällikköä huolehtimaan kymmenistä kiinteistöistä

Raahen seu­ra­kun­ta hakee uutta kiin­teis­tö­pääl­lik­köä huo­leh­ti­maan kym­me­nis­tä kiin­teis­töis­tä

02.10.2023 11:01
Tilaajille
Kirkkoneuvosto joutui vielä kerran pyörtämään päätöksensä: Partanen saa pitää virkansa seurakuntakeskuksen valmistumiseen saakka

Kirk­ko­neu­vos­to joutui vielä kerran pyör­tä­mään pää­tök­sen­sä: Par­ta­nen saa pitää vir­kan­sa seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen val­mis­tu­mi­seen saakka

08.12.2021 11:22 1
Tilaajille
Raahen seurakunta irtisanoi laittomasti – hallinto-oikeus kumosi kirkkoneuvoston päätöksen

Raahen seu­ra­kun­ta ir­ti­sa­noi lait­to­mas­ti – hal­lin­to-oi­keus kumosi kirk­ko­neu­vos­ton pää­tök­sen

07.10.2021 21:00 1
Tilaajille
Raahen kirkkoneuvosto päätti jälleen irtisanoa kiinteistöpäällikön

Raahen kirk­ko­neu­vos­to päätti jälleen ir­ti­sa­noa kiin­teis­tö­pääl­li­kön

12.04.2021 13:00
Tilaajille
Kiinteistöpäälliköltä vaaditaan nyt selvityksiä - esittelijältä jälleen eriävä mielipide kirkkoneuvoston päätökseen

Kiin­teis­tö­pääl­li­köl­tä vaa­di­taan nyt sel­vi­tyk­siä - esit­te­li­jäl­tä jälleen eriävä mie­li­pi­de kirk­ko­neu­vos­ton pää­tök­seen

27.02.2021 08:00 1
Tilaajille
Raahen seurakunnassa kuohuu - Sama henkilö esitti kiinteistöpäällikön irtisanomista ja kannatti irtisanomisen perumista

Raahen seu­ra­kun­nas­sa kuohuu - Sama henkilö esitti kiin­teis­tö­pääl­li­kön ir­ti­sa­no­mis­ta ja kan­nat­ti ir­ti­sa­no­mi­sen pe­ru­mis­ta

20.02.2021 10:00 2
Tilaajille