Koronatestaus
Raahen viimeisin koronatartunta saapui todennäköisesti lentomatkatuliaisena Balkanilta

Raahen vii­mei­sin ko­ro­na­tar­tun­ta saapui to­den­nä­köi­ses­ti len­to­mat­ka­tu­liai­se­na Bal­ka­nil­ta

10.08.2020 15:24 0
Tilaajille
Kaikki sote-väki ei pääse koronatesteihin - ei Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissäkään

Kaikki so­te-vä­ki ei pääse ko­ro­na­tes­tei­hin - ei Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä­kään

27.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Yhtä lukuun ottamatta kaikki Raahen seudun koronaviruspotilaat parantuneet – väki voi tulla lääkärin vastaanotolle, mutta vappujuhlissa ei saa riskeerata

Yhtä lukuun ot­ta­mat­ta kaikki Raahen seudun ko­ro­na­vi­rus­po­ti­laat pa­ran­tu­neet – väki voi tulla lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le, mutta vap­pu­juh­lis­sa ei saa ris­kee­ra­ta

28.04.2020 18:00 0
Tilaajille
Yle: Koronatestit antavat paljon virheellisiä tuloksia – pahimmillaan jopa puolet ne­ga­tii­vi­sis­ta voi olla vääriä

Yle: Ko­ro­na­tes­tit antavat paljon vir­heel­li­siä tu­lok­sia – pa­him­mil­laan jopa puolet ne­ga­tii­vi­sis­ta voi olla vääriä

27.04.2020 11:36 0
Tilaajille
Koronaepidemian leviäminen on käytännössä pysähtynyt Pohjois-Pohjanmaalla – viikossa alle kymmenen todettua tartuntaa

Ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mi­nen on käy­tän­nös­sä py­säh­ty­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la – vii­kos­sa alle kym­me­nen to­det­tua tar­tun­taa

23.04.2020 13:26 0
Tilaajille
Raahen seudun viides koronatapaus ilmaantui pääsiäisen aikana – testejä tehty satoja ja hoivapaikkoja varattu kymmeniä

Raahen seudun viides ko­ro­na­ta­paus il­maan­tui pää­siäi­sen aikana – testejä tehty satoja ja hoi­va­paik­ko­ja varattu kym­me­niä

14.04.2020 16:11 0
Tilaajille
Raahessa muutama varmistunut koronatartunta – kankaisten suunenäsuojien tarve kasvaa ja niitä kaivataan lisää hoitohenkilökunnalle

Raa­hes­sa muutama var­mis­tu­nut ko­ro­na­tar­tun­ta – kan­kais­ten suu­ne­nä­suo­jien tarve kasvaa ja niitä kai­va­taan lisää hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le

09.04.2020 16:46 0
Tilaajille
Raahen sairaalaan oma osasto koronapotilaille

Raahen sai­raa­laan oma osasto ko­ro­na­po­ti­lail­le

02.04.2020 09:50 0
Tilaajille
Yksi uusi varmistettu koronatartunta Pohjois-Pohjanmaalla – sairaalahoidosta on kotiutettu kaksi koronapotilasta

Yksi uusi var­mis­tet­tu ko­ro­na­tar­tun­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la – sai­raa­la­hoi­dos­ta on ko­tiu­tet­tu kaksi ko­ro­na­po­ti­las­ta

31.03.2020 14:49 0
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella seitsemän uutta koronatartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

29.03.2020 16:20 0
Tilaajille
Raahen koronavastaanotolla otettu näytteitä nyt viikon ajan – ei yhtään varmistunutta tapausta

Raahen ko­ro­na­vas­taan­otol­la otettu näyt­tei­tä nyt viikon ajan – ei yhtään var­mis­tu­nut­ta ta­paus­ta

23.03.2020 16:31 0
Tilaajille
Ei yhtään varmistettua koronavirustartuntaa Raahen seudulla perjantain iltapäivään mennessä

Ei yhtään var­mis­tet­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa Raahen seu­dul­la per­jan­tain il­ta­päi­vään men­nes­sä

20.03.2020 16:06 0
Tilaajille
Koronatestejä tehty Raahessa nyt 24 – ei yhtään varmistunutta koronatartuntaa

Ko­ro­na­tes­te­jä tehty Raa­hes­sa nyt 24 – ei yhtään var­mis­tu­nut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa

19.03.2020 16:19 0
Tilaajille
Raahessa ei yhtään varmistettua koronatapausta – alkuviikon aikana otettu 21 testiä

Raa­hes­sa ei yhtään var­mis­tet­tua ko­ro­na­ta­paus­ta – al­ku­vii­kon aikana otettu 21 testiä

18.03.2020 16:30 0
Tilaajille