Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronatestaus
Uudet koronaohjeet käyttöön

Uudet ko­ro­na­oh­jeet käyt­töön

01.03.2022 11:06
32 prosenttia Raahen koronatesteistä positiivisia

32 pro­sent­tia Raahen ko­ro­na­tes­teis­tä po­si­tii­vi­sia

11.01.2022 13:14
Tilaajille
THL esittää eristys- ja karanteeniajan lyhentämistä viiteen päivään

THL esittää eris­tys- ja ka­ran­tee­ni­ajan ly­hen­tä­mis­tä viiteen päivään

05.01.2022 19:50
Koronatestauksessa ja -jäljityksessä ruuhkaa – lääkäri Aleksi Lehtonen: "Jos omikron leviää nopeasti, myös sairaalahoidon tarve kasvaa nopeasti"

Ko­ro­na­tes­tauk­ses­sa ja -jäl­ji­tyk­ses­sä ruuhkaa – lääkäri Aleksi Leh­to­nen: "Jos omikron leviää no­peas­ti, myös sai­raa­la­hoi­don tarve kasvaa no­peas­ti"

14.12.2021 15:11 2
Tilaajille
Raahen seutukunnassa satakunta tartuntaa kolmessa päivässä

Raahen seu­tu­kun­nas­sa sa­ta­kun­ta tar­tun­taa kol­mes­sa päi­väs­sä

13.12.2021 12:50
Alle 12-vuotiaat tulee viedä koronatestiin vain poikkeustapauksissa, linjaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Alle 12-vuo­tiaat tulee viedä ko­ro­na­tes­tiin vain poik­keus­ta­pauk­sis­sa, linjaa Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri

17.09.2021 14:30
Ensimmäisen rokotteen saanut Raahen seutukunnassa 74 prosenttia yli 12-vuotiaista – testausmäärät puolittuneet

En­sim­mäi­sen ro­kot­teen saanut Raahen seu­tu­kun­nas­sa 74 pro­sent­tia yli 12-vuo­tiais­ta – tes­taus­mää­rät puo­lit­tu­neet

16.09.2021 19:00
Tilaajille
Kansanedustajat näkevät rokotusten tuovan valoa tunneliin mutta syntyvä valtionvelka ja mielenterveysongelmien kasvu huolettavat

Kan­san­edus­ta­jat näkevät ro­ko­tus­ten tuovan valoa tun­ne­liin mutta syntyvä val­tion­vel­ka ja mie­len­ter­veys­on­gel­mien kasvu huo­let­ta­vat

30.12.2020 08:00 3
Tilaajille
Raahen suosituimmalla autokaistalla on tehty tämän vuoden aikana tuhansia testejä – Raahen infektiopoliklinikka on auki joulunpyhinäkin

Raahen suo­si­tuim­mal­la au­to­kais­tal­la on tehty tämän vuoden aikana tu­han­sia testejä – Raahen in­fek­tio­po­li­kli­nik­ka on auki jou­lun­py­hi­nä­kin

23.12.2020 12:00 3
Tilaajille
Raahen viimeisin koronatartunta saapui todennäköisesti lentomatkatuliaisena Balkanilta

Raahen vii­mei­sin ko­ro­na­tar­tun­ta saapui to­den­nä­köi­ses­ti len­to­mat­ka­tu­liai­se­na Bal­ka­nil­ta

10.08.2020 15:24
Tilaajille
Kaikki sote-väki ei pääse koronatesteihin - ei Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissäkään

Kaikki sote-vä­ki ei pääse ko­ro­na­tes­tei­hin - ei Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä­kään

27.05.2020 19:00
Tilaajille
Yhtä lukuun ottamatta kaikki Raahen seudun koronaviruspotilaat parantuneet – väki voi tulla lääkärin vastaanotolle, mutta vappujuhlissa ei saa riskeerata

Yhtä lukuun ot­ta­mat­ta kaikki Raahen seudun ko­ro­na­vi­rus­po­ti­laat pa­ran­tu­neet – väki voi tulla lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le, mutta vap­pu­juh­lis­sa ei saa ris­kee­ra­ta

28.04.2020 18:00
Tilaajille
Yle: Koronatestit antavat paljon virheellisiä tuloksia – pahimmillaan jopa puolet ne­ga­tii­vi­sis­ta voi olla vääriä

Yle: Ko­ro­na­tes­tit antavat paljon vir­heel­li­siä tu­lok­sia – pa­him­mil­laan jopa puolet ne­ga­tii­vi­sis­ta voi olla vääriä

27.04.2020 11:36
Tilaajille
Koronaepidemian leviäminen on käytännössä pysähtynyt Pohjois-Pohjanmaalla – viikossa alle kymmenen todettua tartuntaa

Ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mi­nen on käy­tän­nös­sä py­säh­ty­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la – vii­kos­sa alle kym­me­nen to­det­tua tar­tun­taa

23.04.2020 13:26
Tilaajille
Raahen seudun viides koronatapaus ilmaantui pääsiäisen aikana – testejä tehty satoja ja hoivapaikkoja varattu kymmeniä

Raahen seudun viides ko­ro­na­ta­paus il­maan­tui pää­siäi­sen aikana – testejä tehty satoja ja hoi­va­paik­ko­ja varattu kym­me­niä

14.04.2020 16:11
Tilaajille
Raahessa muutama varmistunut koronatartunta – kankaisten suunenäsuojien tarve kasvaa ja niitä kaivataan lisää hoitohenkilökunnalle

Raa­hes­sa muutama var­mis­tu­nut ko­ro­na­tar­tun­ta – kan­kais­ten suu­ne­nä­suo­jien tarve kasvaa ja niitä kai­va­taan lisää hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le

09.04.2020 16:46
Tilaajille
Raahen sairaalaan oma osasto koronapotilaille

Raahen sai­raa­laan oma osasto ko­ro­na­po­ti­lail­le

02.04.2020 09:50
Tilaajille
Raahen sairaalan koronatestauspiste

Raahen sai­raa­lan ko­ro­na­tes­taus­pis­te

21.12.2020 13:47
Tilaajille
Yksi uusi varmistettu koronatartunta Pohjois-Pohjanmaalla – sairaalahoidosta on kotiutettu kaksi koronapotilasta

Yksi uusi var­mis­tet­tu ko­ro­na­tar­tun­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la – sai­raa­la­hoi­dos­ta on ko­tiu­tet­tu kaksi ko­ro­na­po­ti­las­ta

31.03.2020 14:49
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella seitsemän uutta koronatartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

29.03.2020 16:20
Tilaajille