Koronavirus
Viimeisin 12 tuntia
Uimaan saa mennä vain terveenä

Uimaan saa mennä vain ter­vee­nä

02.06.2020 21:00 0
Tilaajille
Viikko
Näihin suomalaiset luottavat koronauutisoinnissa

Näihin suo­ma­lai­set luot­ta­vat ko­ro­na­uu­ti­soin­nis­sa

01.06.2020 16:00 0
Ensimmäisessä korona-aallossa on menossa loppuliuku, sanoo PPSHP:n johtajaylilääkäri  – "Niin kauan kuin rokotetta ei ole käytössä, jo itsesuojeluvaisto ohjaa ihmisiä suojautumaan"

En­sim­mäi­ses­sä ko­ro­na-aal­los­sa on menossa lop­pu­liu­ku, sanoo PPSHP:n joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri – "Niin kauan kuin ro­ko­tet­ta ei ole käy­tös­sä, jo it­se­suo­je­lu­vais­to ohjaa ihmisiä suo­jau­tu­maan"

29.05.2020 08:50 0
Tilaajille
Koronakevät synkisti työttömyystilastot

Ko­ro­na­ke­vät syn­kis­ti työt­tö­myys­ti­las­tot

28.05.2020 10:42 0
Seuraa tilaisuutta suorana kello 11. Tilannekatsaus kotimaisen suojaintuotannon käynnistymisestä.

Seuraa ti­lai­suut­ta suorana kello 11. Ti­lan­ne­kat­saus ko­ti­mai­sen suo­jain­tuo­tan­non käyn­nis­ty­mi­ses­tä.

27.05.2020 10:50 0
Kuukausi ja vanhemmat
Raahen hallinto palvelee jo ajanvarauksella, mutta osa kaupungin toimipisteistä pysyy suljettuna elokuun loppuun saakka

Raahen hal­lin­to pal­ve­lee jo ajan­va­rauk­sel­la, mutta osa kau­pun­gin toi­mi­pis­teis­tä pysyy sul­jet­tu­na elokuun loppuun saakka

26.05.2020 10:48 0
Koronaepidemia vaikuttaa laantuneen Pohjois-Pohjanmaalla - tehohoidossa ei ole yhtään potilasta

Ko­ro­na­epi­de­mia vai­kut­taa laan­tu­neen Poh­jois-Poh­jan­maal­la - te­ho­hoi­dos­sa ei ole yhtään po­ti­las­ta

25.05.2020 10:32 0
Hammahoidossa purettavana tuhannen asiakkaan jono, silti varaudutaan myös lomautuksiin

Ham­ma­hoi­dos­sa pu­ret­ta­va­na tu­han­nen asiak­kaan jono, silti va­rau­du­taan myös lo­mau­tuk­siin

24.05.2020 15:00 0
Tilaajille
Raahen kaupunginvaltuuston toukokuun kokouskin peruttiin - seuraava yritys kesäkuussa

Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton tou­ko­kuun ko­kous­kin pe­rut­tiin - seu­raa­va yritys ke­sä­kuus­sa

22.05.2020 06:00 0
Vihdoinkin ravintolat avautuvat: Terasseilla täysi vapaus, mutta rajoitukset koettelevat pubeja

Vih­doin­kin ra­vin­to­lat avau­tu­vat: Te­ras­seil­la täysi vapaus, mutta ra­joi­tuk­set koet­te­le­vat pubeja

21.05.2020 18:00 0
Katso suorana kello 11: Hallituksen koronainfo yli 70-vuotiaille.

Katso suorana kello 11: Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­in­fo yli 70-vuo­tiail­le.

20.05.2020 10:45 0
Viimein alkaa tapahtua: Nyt jo alle 500 henkilöä voi olla koolla turvavälein – ei kuitenkaan suositella ikäihmisille eikä riskiryhmille

Viimein alkaa ta­pah­tua: Nyt jo alle 500 hen­ki­löä voi olla koolla tur­va­vä­lein – ei kui­ten­kaan suo­si­tel­la ikä­ih­mi­sil­le eikä ris­ki­ryh­mil­le

19.05.2020 17:55 0
Tulot vähenivät hetkessä: Työväentalon ahdinkoon toivotaan helpotusta kaupungilta

Tulot vä­he­ni­vät het­kes­sä: Työ­väen­ta­lon ah­din­koon toi­vo­taan hel­po­tus­ta kau­pun­gil­ta

17.05.2020 13:00 0
RAS:n terveydenhuollon johtaja Susanna Halonen: "Suojain olisi hyvä olla pakollisena kaupoissa"

RAS:n ter­vey­den­huol­lon johtaja Susanna Ha­lo­nen: "Suo­jain olisi hyvä olla pa­kol­li­se­na kau­pois­sa"

15.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Katso suora lähetys: Pääministeri Marin avaa hallituksen koronastrategiaa kello 10

Katso suora lä­he­tys: Pää­mi­nis­te­ri Marin avaa hal­li­tuk­sen ko­ro­na­stra­te­giaa kello 10

15.05.2020 09:45 0
Viruksen torjuntaa kaupoissa ja muuallakin
Mielipide

Vi­ruk­sen tor­jun­taa kau­pois­sa ja muual­la­kin

15.05.2020 06:00 0
Maskit maksavat milteipä maltaita: Yhden suu- ja nenäsuojaimen hinta noussut moninkertaiseksi

Maskit mak­sa­vat mil­tei­pä mal­tai­ta: Yhden suu- ja ne­nä­suo­jai­men hinta noussut mo­nin­ker­tai­sek­si

14.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Poh­jois-Suo­mes­sa varmistui kolme uutta koronatar­tun­taa – Raahen seutukunnan kunnat pysyvät edelleen pois THL:n koronakartalta

Poh­jois-Suo­mes­sa var­mis­tui kolme uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Raahen seu­tu­kun­nan kunnat pysyvät edel­leen pois THL:n ko­ro­na­kar­tal­ta

14.05.2020 16:06 0
Rajatsin tämän vuoden Rantajatsi-avustuksen käyttö palasi takaisin valmisteluun

Ra­jat­sin tämän vuoden Ran­ta­jat­si-avus­tuk­sen käyttö palasi ta­kai­sin val­mis­te­luun

13.05.2020 19:00 0
Yksin on välillä vaikeaa

Yksin on välillä vaikeaa

13.05.2020 09:50 0