Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Raahen Seutu Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk vain 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Koulunkäynti

Etä­ope­tus sujui enim­mäk­seen hyvin: Raahen koulut eivät ka­dot­ta­neet yhtään op­pi­las­taan etä­ope­tuk­sen aikana

08.05.2020 21:00
Tilaajille

Kou­lu­jen avau­tu­mi­nen on mu­ka­vaa­kin, mutta ke­vät­ret­kei­ly­jä ei ole luvassa

30.04.2020 12:03
Tilaajille

Lap­si­ri­kas-toi­min­ta etsii va­paa­eh­toi­sia

02.04.2020 15:00
Tilaajille

Par­ha­lah­den koulu säilyy vielä pari vuotta

19.03.2020 13:03
Tilaajille

Ennen kir­mail­tiin kou­lu­mat­kail­la, nyt is­tu­taan kyy­dis­sä: koulun lak­kau­tus vä­hen­tää lii­kun­ta-ai­kaa

05.02.2020 08:00
Tilaajille

Kum­ma­tin koulu siir­ty­mäs­sä väis­tö­ti­loi­hin ainakin vii­dek­si vuo­dek­si - Lai­na­kou­lun vuo­si­vuok­ra 400 000 euroa

24.01.2020 16:00
Tilaajille

Pat­ta­sis­sa muu­tok­sia ope­tus­ti­loi­hin, bio­lo­gian ja maan­tie­don luokat seu­ra­kun­ta­ta­lol­le

24.01.2020 15:30
Tilaajille