Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koulunkäynti
Energiajuomien juonti haittaa koulunkäyntiä: kauppojen pitäisi lopettaa energiajuomien myynti lapsille, vaaditaan vetoomuksessa

Ener­gia­juo­mien juonti haittaa kou­lun­käyn­tiä: kaup­po­jen pitäisi lo­pet­taa ener­gia­juo­mien myynti lap­sil­le, vaa­di­taan ve­too­muk­ses­sa

20.02.2023 08:00 1
Tilaajille
Väkivaltaiset pienet lapset siirretään Raahessa tukiluokalle jotta heidän ongelmaansa pystytään hoitamaan

Vä­ki­val­tai­set pienet lapset siir­re­tään Raa­hes­sa tu­ki­luo­kal­le jotta heidän on­gel­maan­sa pys­ty­tään hoi­ta­maan

07.03.2022 09:00 4
Tilaajille
Nepsy-lapsi haastaa koko perheen arjen

Nep­sy-lap­si haastaa koko perheen arjen

11.10.2021 06:30 2
Tilaajille
Etäopetus sujui enimmäkseen hyvin: Raahen koulut eivät kadottaneet yhtään oppilastaan etäopetuksen aikana

Etä­ope­tus sujui enim­mäk­seen hyvin: Raahen koulut eivät ka­dot­ta­neet yhtään op­pi­las­taan etä­ope­tuk­sen aikana

08.05.2020 21:00
Tilaajille
Koulujen avautuminen on mukavaakin, mutta kevätretkeilyjä ei ole luvassa

Kou­lu­jen avau­tu­mi­nen on mu­ka­vaa­kin, mutta ke­vät­ret­kei­ly­jä ei ole luvassa

30.04.2020 12:03
Tilaajille
Lapsirikas-toiminta etsii vapaaehtoisia

Lap­si­ri­kas-toi­min­ta etsii va­paa­eh­toi­sia

02.04.2020 15:00
Tilaajille
Parhalahden koulu säilyy vielä pari vuotta

Par­ha­lah­den koulu säilyy vielä pari vuotta

19.03.2020 13:03
Tilaajille
Ennen kirmailtiin koulumatkailla, nyt istutaan kyydissä: koulun lakkautus vähentää liikunta-aikaa

Ennen kir­mail­tiin kou­lu­mat­kail­la, nyt is­tu­taan kyy­dis­sä: koulun lak­kau­tus vä­hen­tää lii­kun­ta-ai­kaa

05.02.2020 08:00
Tilaajille
Kummatin koulu siirtymässä väistötiloihin ainakin viideksi vuodeksi - Lainakoulun vuosivuokra 400 000 euroa

Kum­ma­tin koulu siir­ty­mäs­sä väis­tö­ti­loi­hin ainakin vii­dek­si vuo­dek­si - Lai­na­kou­lun vuo­si­vuok­ra 400 000 euroa

24.01.2020 16:00
Tilaajille
Pattasissa muutoksia opetustiloihin, biologian ja maantiedon luokat seurakuntatalolle

Pat­ta­sis­sa muu­tok­sia ope­tus­ti­loi­hin, bio­lo­gian ja maan­tie­don luokat seu­ra­kun­ta­ta­lol­le

24.01.2020 15:30
Tilaajille