Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Etäopetus
Opistoissa otettiin digiloikka: Jopa kuorolaulua harjoitellaan etänä

Opis­tois­sa otet­tiin di­gi­loik­ka: Jopa kuo­ro­lau­lua har­joi­tel­laan etänä

02.03.2021 20:00
Tilaajille
Koulun vetovoima vahvistui korona-aikana: Abit olisivat olleet mieluummin koulun penkillä kuin etänä

Koulun ve­to­voi­ma vah­vis­tui ko­ro­na-ai­ka­na: Abit oli­si­vat olleet mie­luum­min koulun pen­kil­lä kuin etänä

02.02.2021 09:33
Tilaajille
Kaikki Raahe-opiston opetus ei onnistu verkossa

Kaikki Raa­he-opis­ton opetus ei onnistu ver­kos­sa

25.01.2021 08:50
Tilaajille
Koulutuskeskus Brahe siirtyy pääosin etäopetukseen

Kou­lu­tus­kes­kus Brahe siirtyy pääosin etä­ope­tuk­seen

30.11.2020 16:45
Tilaajille
Brahe torjuu koronaa ennakoimalla - aloittaa pian siirtymisen hybridimalliin

Brahe torjuu koronaa en­na­koi­mal­la - aloit­taa pian siir­ty­mi­sen hyb­ri­di­mal­liin

09.10.2020 21:00
Tilaajille
Edessä hyvin poikkeuksellinen syksy

Edessä hyvin poik­keuk­sel­li­nen syksy

29.07.2020 06:00
Tilaajille
Osa lapsista kärsi Siikajoella etälaitepulaa koronakevään aikana

Osa lap­sis­ta kärsi Sii­ka­joel­la etä­lai­te­pu­laa ko­ro­na­ke­vään aikana

21.06.2020 12:00
Tilaajille
Etäopetus sujui enimmäkseen hyvin: Raahen koulut eivät kadottaneet yhtään oppilastaan etäopetuksen aikana

Etä­ope­tus sujui enim­mäk­seen hyvin: Raahen koulut eivät ka­dot­ta­neet yhtään op­pi­las­taan etä­ope­tuk­sen aikana

08.05.2020 21:00
Tilaajille
Koulujen avautuminen on mukavaakin, mutta kevätretkeilyjä ei ole luvassa

Kou­lu­jen avau­tu­mi­nen on mu­ka­vaa­kin, mutta ke­vät­ret­kei­ly­jä ei ole luvassa

30.04.2020 12:03
Tilaajille
“Olen lähes täysin loppuunpalamisen partaalla, enkä saa apua mistään” – koronatilanne on lisännyt lukiolaisten stressiä ja työmäärää

“Olen lähes täysin lop­puun­pa­la­mi­sen par­taal­la, enkä saa apua mis­tään” – ko­ro­na­ti­lan­ne on li­sän­nyt lu­kio­lais­ten stres­siä ja työ­mää­rää

27.04.2020 16:00
Tilaajille
Pyhäjoen koululaisten ruoka-apua saa jatkossa myös pakastettuina annoksina

Py­hä­joen kou­lu­lais­ten ruo­ka-apua saa jat­kos­sa myös pa­kas­tet­tui­na an­nok­si­na

17.04.2020 15:31
Tilaajille
Etäopetus alkanut sujua Raahessa vallan mainiosti

Etä­ope­tus alkanut sujua Raa­hes­sa vallan mai­nios­ti

06.04.2020 09:00
Tilaajille
Oppilas saa tarvittaessa Raahen koululta laitteen lainaksi etäopiskeluun

Oppilas saa tar­vit­taes­sa Raahen kou­lul­ta lait­teen lai­nak­si etä­opis­ke­luun

06.04.2020 08:45
Tilaajille
Musiikkiopistossa soittotunnit rullaavat koronakeväästä huolimatta

Mu­siik­ki­opis­tos­sa soit­to­tun­nit rul­laa­vat ko­ro­na­ke­vääs­tä huo­li­mat­ta

05.04.2020 10:00
Tilaajille
Korona pakotti digiloikkaan

Korona pakotti di­gi­loik­kaan

04.04.2020 06:55
Tilaajille
Kun etäopetus alkoi, hyvinvointiohjaajat päättivät hullutella Youtube-videoilla

Kun etä­ope­tus alkoi, hy­vin­voin­ti­oh­jaa­jat päät­ti­vät hul­lu­tel­la You­tu­be-vi­deoil­la

31.03.2020 13:28
Tilaajille
Rutiinit auttavat kotioloissa
Pääkirjoitus

Ru­tii­nit aut­ta­vat ko­ti­olois­sa

21.03.2020 07:00
Tilaajille
Kaikki 1.–3.-luokkalaiset saavat mennä kouluun Raahessakin – Etäopetusta suositellaan edelleen kaikille

Kaikki 1.–3.-luok­ka­lai­set saavat mennä kouluun Raa­hes­sa­kin – Etä­ope­tus­ta suo­si­tel­laan edel­leen kai­kil­le

20.03.2020 16:45
Tilaajille
Siikajoki tarjoaa kouluruokaa – Wilmassa kysytään kuka haluaa lounaspaketin

Sii­ka­jo­ki tarjoaa kou­lu­ruo­kaa – Wil­mas­sa ky­sy­tään kuka haluaa lou­nas­pa­ke­tin

20.03.2020 12:58
Tilaajille
Raahe sulkee koulut ja päiväkodit vaiheittain

Raahe sulkee koulut ja päi­vä­ko­dit vai­heit­tain

16.03.2020 16:29