Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Peruskoulut
"Tosi hyvä!" – Oppilaat pääsivät Paavolan uuteen kouluun

"Tosi hyvä!" – Op­pi­laat pää­si­vät Paa­vo­lan uuteen kouluun

25.09.2023 15:00 2
Tilaajille
Lastenlääkäriyhdistys tukee kännykän käytön rajoittamista kouluissa – "Hallitusohjelman uudistus on tarpeellinen"

Las­ten­lää­kä­ri­yh­dis­tys tukee kän­ny­kän käytön ra­joit­ta­mis­ta kou­luis­sa – "Hal­li­tu­soh­jel­man uu­dis­tus on tar­peel­li­nen"

08.08.2023 10:47
Kehittäjähyvinvointiohjaajat keräävät koulujen hyviä käytäntöjä, jotta oppilailla olisi hyvä olla

Ke­hit­tä­jä­hy­vin­voin­tioh­jaa­jat ke­rää­vät kou­lu­jen hyviä käy­tän­tö­jä, jotta op­pi­lail­la olisi hyvä olla

07.06.2023 08:00 1
Tilaajille
Kysely: kaikki koululaiset eivät kerro kiusatuksi joutumisesta kenellekään

Kysely: kaikki kou­lu­lai­set eivät kerro kiu­sa­tuk­si jou­tu­mi­ses­ta ke­nel­le­kään

11.11.2022 09:00
Tilaajille
Kouluruokailu on paljon muutakin kuin pelkkä ilmainen lounas – Vastaa kyselyyn ja kerro, mikä oli kouluruokasuosikkisi

Kou­lu­ruo­kai­lu on paljon muu­ta­kin kuin pelkkä il­mai­nen lounas – Vastaa ky­se­lyyn ja kerro, mikä oli kou­lu­ruo­ka­suo­sik­ki­si

19.10.2022 10:00
Tilaajille
Englannin kieli tiiviimmin osaksi arkea – "pitäisi olla muutakin kuin kaksi tai kolme oppituntia viikossa"

Eng­lan­nin kieli tii­viim­min osaksi arkea – "­pi­täi­si olla muu­ta­kin kuin kaksi tai kolme op­pi­tun­tia vii­kos­sa"

16.08.2022 20:00 1
Tilaajille
Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi koulussa
Pääkirjoitus

Jo­kai­sel­la on oikeus tuntea olonsa tur­val­li­sek­si kou­lus­sa

10.08.2022 06:30
Tilaajille
Pattasten moduulikouluun sisältyy monta yllätystä

Pat­tas­ten mo­duu­li­kou­luun si­säl­tyy monta yl­lä­tys­tä

14.08.2021 09:00 1
Tilaajille
Koulupäivä alkoi keskuskoululla

Kou­lu­päi­vä alkoi kes­kus­kou­lul­la

11.08.2021 10:07
Tilaajille
Uudet ykkösluokkalaiset aloittavat tänään koulun

Uudet yk­kös­luok­ka­lai­set aloit­ta­vat tänään koulun

11.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Perusopetusta ilman perinteisiä luokkia – "Oppilaalla on oma kotiluokka, jossa ollaan omassa ikäryhmässä"

Pe­rus­ope­tus­ta ilman pe­rin­tei­siä luokkia – "Op­pi­laal­la on oma ko­ti­luok­ka, jossa ollaan omassa ikä­ryh­mäs­sä"

25.05.2021 20:00 1
Tilaajille
Haapajoen koululla opeteltiin taloustaitoja elämää varten

Haa­pa­joen kou­lul­la ope­tel­tiin ta­lous­tai­to­ja elämää varten

24.05.2021 08:00 2
Tilaajille
Raahelle tuli 150 000 euroa työhön, jolla tähdätään koululaisten poissaolojen vähentämiseen

Raa­hel­le tuli 150 000 euroa työhön, jolla täh­dä­tään kou­lu­lais­ten pois­sa­olo­jen vä­hen­tä­mi­seen

12.05.2021 15:38
Tilaajille
Vasemmiston valtuustoryhmä esittää Raahen peruskoululaisille ilmaista aamupalaa

Va­sem­mis­ton val­tuus­to­ryh­mä esittää Raahen pe­rus­kou­lu­lai­sil­le il­mais­ta aa­mu­pa­laa

24.02.2021 11:30 2
Tilaajille
Valoisaa ja ilmavaa opiskelutilaa – Saloisten uuden koulukeskuksen luovutus on huomenna

Va­loi­saa ja ilmavaa opis­ke­lu­ti­laa – Sa­lois­ten uuden kou­lu­kes­kuk­sen luo­vu­tus on huo­men­na

31.08.2020 06:00
Tilaajille
Edessä hyvin poikkeuksellinen syksy

Edessä hyvin poik­keuk­sel­li­nen syksy

29.07.2020 06:00
Tilaajille
Tulevalle lukuvuodelle tukea kasvatukseen yhteensä 84 miljoonaa

Tu­le­val­le lu­ku­vuo­del­le tukea kas­va­tuk­seen yh­teen­sä 84 mil­joo­naa

12.07.2020 18:00
Tilaajille
Nyt visaillaan metsätiedossa: Gumeruksen koulua käyvä Erika Nikola selvitti tiensä Metsävisan nettifinaaliin 21 000 nuoren joukosta

Nyt vi­sail­laan met­sä­tie­dos­sa: Gu­me­ruk­sen koulua käyvä Erika Nikola sel­vit­ti tiensä Met­sä­vi­san net­ti­fi­naa­liin 21 000 nuoren jou­kos­ta

18.05.2020 15:07
Tilaajille
Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään ensi lukuvuonna yhdeksällä koululla

Kou­lu­lais­ten il­ta­päi­vä­toi­min­taa jär­jes­te­tään ensi lu­ku­vuon­na yh­dek­säl­lä kou­lul­la

18.05.2020 14:00
Tilaajille
Kokeilu onnistui hyvin: Pattasten erityisluokka jatkaa Harakkamäellä

Kokeilu on­nis­tui hyvin: Pat­tas­ten eri­tyis­luok­ka jatkaa Ha­rak­ka­mäel­lä

18.05.2020 12:01
Tilaajille