Avustus
Pyhäjoen lähiliikuntapaikka sai avustusta aluehallintovirastolta

Py­hä­joen lä­hi­lii­kun­ta­paik­ka sai avus­tus­ta alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

22.06.2022 16:00
Tilaajille
Raahen kaupungille 30 000 euron avustus digitointiin ja Finnaan liittymiseen

Raahen kau­pun­gil­le 30 000 euron avustus di­gi­toin­tiin ja Finnaan liit­ty­mi­seen

20.12.2021 16:30
Tilaajille
Palloliitto tukee Arina Areenan laajennusta

Pal­lo­liit­to tukee Arina Areenan laa­jen­nus­ta

16.12.2021 12:51 2
Tilaajille
Kaupunginjohtaja veti pois esityksensä Varvin maston avustuksesta

Kau­pun­gin­joh­ta­ja veti pois esi­tyk­sen­sä Varvin maston avus­tuk­ses­ta

31.08.2021 11:04 7
Tilaajille
Raahe ja Pyhäjoki saavat rahaa maksuttomien harrastusten tarjoamiseen

Raahe ja Py­hä­jo­ki saavat rahaa mak­sut­to­mien har­ras­tus­ten tar­joa­mi­seen

08.06.2021 18:00
Tilaajille
Raahelle tuli 150 000 euroa työhön, jolla tähdätään koululaisten poissaolojen vähentämiseen

Raa­hel­le tuli 150 000 euroa työhön, jolla täh­dä­tään kou­lu­lais­ten pois­sa­olo­jen vä­hen­tä­mi­seen

12.05.2021 15:38
Tilaajille
Nuori Pohjoinen -harrastustukea seutukuntaan - AS Moon perustaa futsalkerhon

Nuori Poh­joi­nen -har­ras­tus­tu­kea seu­tu­kun­taan - AS Moon pe­rus­taa fut­sal­ker­hon

06.05.2021 10:13
Tilaajille
Raahe avustaa kaikki säästönsä kuluttamaan joutunutta purjelaivasäätiötä

Raahe avustaa kaikki sääs­tön­sä ku­lut­ta­maan jou­tu­nut­ta pur­je­lai­va­sää­tiö­tä

04.05.2021 10:06
Tilaajille
Museovirasto avustaa Annalan korjaustöitä Pyhäjoella

Mu­seo­vi­ras­to avustaa Annalan kor­jaus­töi­tä Py­hä­joel­la

13.04.2021 13:44
Tilaajille
Wanha Raahe -säätiö kerää varoja avustuksiin

Wanha Raahe -säätiö kerää varoja avus­tuk­siin

10.03.2021 11:06
Tilaajille
Raahen alueellekin Nuori Pohjoinen -tukea lasten ja nuorten harrastamiseen

Raahen alueel­le­kin Nuori Poh­joi­nen -tukea lasten ja nuorten har­ras­ta­mi­seen

11.11.2020 10:24
Tilaajille
Saloisten monitoimitalon liikuntatiloille reilun puolen miljoonan euron avustus ministeriöltä

Sa­lois­ten mo­ni­toi­mi­ta­lon lii­kun­ta­ti­loil­le reilun puolen mil­joo­nan euron avustus mi­nis­te­riöl­tä

30.09.2020 16:40
Tilaajille
Hankala riippuvuussuhde
Pääkirjoitus

Hankala riip­pu­vuus­suh­de

11.09.2020 06:45
Tilaajille
Old Machines ry vaatii oikaisua

Old Mac­hi­nes ry vaatii oi­kai­sua

02.08.2020 15:00
Tilaajille