Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Arina Areena
Raahe ei myy palloiluhallia – Liikuntapalvelupäällikön mukaan asia on nyt loppuun käsitelty

Raahe ei myy pal­loi­lu­hal­lia – ­Lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­li­kön mukaan asia on nyt loppuun kä­si­tel­ty

25.11.2023 09:00 27
Tilaajille
Suunnitelma julki: Raahen kaupunki myisi palloiluhallin ja uusi omistaja laajentaisi sitä kesällä 2025

Suun­ni­tel­ma julki: Raahen kau­pun­ki myisi pal­loi­lu­hal­lin ja uusi omis­ta­ja laa­jen­tai­si sitä kesällä 2025

20.11.2023 10:30 25
Tilaajille
FC Raahe haluaa edelleen hallilaajennuksen – Raimo Seikkala: "Tavoite on saada asiat päätöksentekoon tämän vuoden aikana"

FC Raahe haluaa edel­leen hal­li­laa­jen­nuk­sen – Raimo Seik­ka­la: "Ta­voi­te on saada asiat pää­tök­sen­te­koon tämän vuoden aikana"

17.08.2023 10:26 2
Tilaajille
Keskustelu Arina Areenasta jatkuu teknisessä keskuksessa

Kes­kus­te­lu Arina Aree­nas­ta jatkuu tek­ni­ses­sä kes­kuk­ses­sa

25.03.2023 19:00
Tilaajille
Jalkapallohalli pomppasi ykkösaiheeksi Raahen talousarviokokouksessa – kaupunginvaltuusto haluaa Arina Areenasta selkeän esityksen päätettäväksi

Jal­ka­pal­lo­hal­li pomp­pa­si yk­kös­ai­heek­si Raahen ta­lous­ar­vio­ko­kouk­ses­sa – kau­pun­gin­val­tuus­to haluaa Arina Aree­nas­ta selkeän esi­tyk­sen pää­tet­tä­väk­si

14.12.2022 08:00 9
Tilaajille
Kaupunginhallitus ei nostanut Arina Areenaa jatkokäsittelyyn – Raimo Seikkala: "Ehkä olisi helpompi rakentaa ylipainehalli Liminkaan"

Kau­pun­gin­hal­li­tus ei nos­ta­nut Arina Areenaa jat­ko­kä­sit­te­lyyn – Raimo Seik­ka­la: "Ehkä olisi hel­pom­pi ra­ken­taa yli­pai­ne­hal­li Li­min­kaan"

02.12.2022 12:28 16
Tilaajille
FC Raahe ei niele lautakunnan perusteluja – kaupungin lähettämä tiedote sisälsi seuran mukaan runsaasti virheitä

FC Raahe ei niele lau­ta­kun­nan pe­rus­te­lu­ja – kau­pun­gin lä­het­tä­mä tiedote sisälsi seuran mukaan run­saas­ti vir­hei­tä

29.11.2022 15:00 13
Tilaajille
FC Raahe ei ymmärrä kaupungin toimintaa Arina Areenan suhteen – Raimo Seikkala: "Voi sanoa, että on vastuutonta maksaa veroja Raaheen, jos kaupunginhallitukselta ei löydy ryhtiliikettä"

FC Raahe ei ymmärrä kau­pun­gin toi­min­taa Arina Areenan suhteen – Raimo Seik­ka­la: "Voi sanoa, että on vas­tuu­ton­ta maksaa veroja Raa­heen, jos kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­ta ei löydy ryh­ti­lii­ket­tä"

24.11.2022 11:06 13
Tilaajille
Rakennetun ympäristön lautakunta hylkäsi ajatuksen laajentaa Arina Areena esitetyllä talkootyömallilla

Ra­ken­ne­tun ym­pä­ris­tön lau­ta­kun­ta hylkäsi aja­tuk­sen laa­jen­taa Arina Areena esi­te­tyl­lä tal­koo­työ­mal­lil­la

23.11.2022 16:55 18
Tilaajille
Arina Areena jäisikin kaupungin omistukseen, FC Raahen lahjoitusosuus olisi 300 000 euroa – kaupungin laajennusrahaa käsitellään tiistaina lautakunnassa

Arina Areena jäi­si­kin kau­pun­gin omis­tuk­seen, FC Raahen lah­joi­tus­osuus olisi 300 000 euroa – kau­pun­gin laa­jen­nus­ra­haa kä­si­tel­lään tiis­tai­na lau­ta­kun­nas­sa

21.11.2022 17:00 2
Tilaajille
Arina Areenan kaupoista vaaditaan lisäselvityksiä – lautakunnan puheenjohtaja Niilo Ojala: "Tosiasia varmasti on, että ratkaisu menee ensi vuoden puolelle"

Arina Areenan kau­pois­ta vaa­di­taan li­sä­sel­vi­tyk­siä – lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Niilo Ojala: "To­sia­sia var­mas­ti on, että rat­kai­su menee ensi vuoden puo­lel­le"

03.11.2022 10:58 8
Tilaajille
FC Raahe teki ostotarjouksen Arina Areenasta –  seura laajennuttaisi hallia ensi kesänä

FC Raahe teki os­to­tar­jouk­sen Arina Aree­nas­ta – seura laa­jen­nut­tai­si hallia ensi kesänä

28.10.2022 16:03 3
Tilaajille
Arina Areenan myynti ei ole edennyt – FC Raahella on edelleen ostohousut jalassa

Arina Areenan myynti ei ole edennyt – FC Raa­hel­la on edel­leen os­to­hou­sut jalassa

06.10.2022 18:00 5
Tilaajille
Palloliitto tukee Arina Areenan laajennusta

Pal­lo­liit­to tukee Arina Areenan laa­jen­nus­ta

16.12.2021 12:51 2
Tilaajille
FC Raahe haluaa ostaa Arina Areenan – Kummattiin suunnitteilla uusi jalkapallokenttä

FC Raahe haluaa ostaa Arina Areenan – Kum­mat­tiin suun­nit­teil­la uusi jal­ka­pal­lo­kent­tä

14.10.2021 16:05 8
Tilaajille
Arina Areena jälleen käytössä - seurat kävivät auttamassa lumitöissä

Arina Areena jälleen käy­tös­sä - seurat kävivät aut­ta­mas­sa lu­mi­töis­sä

24.02.2021 14:19
Tilaajille
Raahen kaupunki sulki Arina Areenan katolle kertyvän lumen takia

Raahen kau­pun­ki sulki Arina Areenan katolle ker­ty­vän lumen takia

23.02.2021 13:48
Tilaajille
Arina Areenan laajennus nähdään parhaana vaihtoehtona: "Missä vaiheessa kaupungilla on miljoonia euroja ylimääräistä kivemman näköisen palloiluhallin rakentamiseen? "

Arina Areenan laa­jen­nus nähdään par­haa­na vaih­toeh­to­na: "Missä vai­hees­sa kau­pun­gil­la on mil­joo­nia euroja yli­mää­räis­tä ki­vem­man nä­köi­sen pal­loi­lu­hal­lin ra­ken­ta­mi­seen? "

27.12.2020 18:00 2
Tilaajille
Mitä Arina Areenalle pitäisi tehdä? Purkaa vai antaa olla?  Kerro meille kantasi

Mitä Arina Aree­nal­le pitäisi tehdä? Purkaa vai antaa olla? Kerro meille kantasi

20.12.2020 12:02 6
Koivuluodon urheilupuisto nytkähti liikkeelle, mutta Arina Areena olisi suunnitelman mukaan jäämässä jyrän alle – katso video

Koi­vu­luo­don ur­hei­lu­puis­to nyt­käh­ti liik­keel­le, mutta Arina Areena olisi suun­ni­tel­man mukaan jää­mäs­sä jyrän alle – katso video

18.12.2020 06:00 4
Tilaajille